Konkursy Różne

NAGRODA DŁUGOSZA DLA PROF. STRZELCZYKA

Laureatem tegorocznej edycji konkursu im. Jana Długosza został prof. Jerzy Strzelczyk. Autor otrzymał nagrodę w wysokości 30 tys. zł ufundowaną przez organizatorów konkursu – Targi w Krakowie i Polską Izbę Książki.


Jerzy Strzelczyk – polski historyk, profesor zwyczajny, pracownik Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności. Jego zainteresowania naukowe to historia wieków średnich: dzieje polityczne, etniczne i intelektualne wczesnego i pełnego średniowiecza; dzieje Słowiańszczyzny, zwłaszcza zachodniej; dzieje wiedzy geograficznej w średniowieczu.W Wydawnictwie Ossolineum ukazały się książki autorstwa prof. Strzelczyka: Otton III (2000), Zapomniane narody Europy (2006).

Jerzy Strzelczyk
ZAPOMNIANE NARODY EUROPY
Seria Zrozumieć Europę

Zapomniane narody niegdyś odgrywały godną uwagi rolę, dziś nie znajdziemy ich na współczesnych mapach Europy. Książka przybliża dzieje starożytnych Wenetów, germańskich Longobardów i Swebów, związanych z kulturą celtycką Piktów, słowiańskich Wiślan i Obodrzyców, stepowych Chazarów oraz Jaćwięgów. Ich ślady zachowały się w źródłach pisanych oraz w „skarbnicy ziemi”, odnajdywane przez archeologów.

Dodaj komentarz