Konkursy Różne

5 EDYCJA NAGRODY LITERACKIEJ GDYNIA ROZSTRZYGNIĘTA

Piąta, jubileuszowa edycja Nagrody Literackiej Gdynia rozstrzygnięta. Kapituła ponownie zaskoczyła i wskazała na… cztery nazwiska. Od teraz mianem laureatów „Gdyni” tytułowani będą Justyna Bargielska, Andrzej Stasiuk, Ryszard Koziołek oraz Małgorzata Szejnert.


Coroczna Gala Finałowa tradycyjnie zamykała Festiwal „Literaturomanie”, który przez trzy ostatnie dni przeistoczył Teatr Miejski w Gdyni w miejsce stricte literackich wydarzeń. Kapituła Nagrody Literackiej Gdynia, pracująca pod przewodnictwem prof. Piotra Śliwińskiego, w kategorii poezja zdecydowała się wyróżnić Justynę Bargielską za tomik „Dwa fiaty”, wydany nakładem Wydawnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Zwycięzcą tego wieczoru został również Andrzej Stasiuk za powieść „Taksim” (Wydawnictwo Czarne). Trzecią osobą, która otrzymała statuetkę – „Gdyńską Kostkę Literacką” oraz czek na 50 000 zł jest Ryszard Koziołek – literaturoznawca, autor książki pt: „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

Niespodzianką okazał się fakt, że to nie koniec listy laureatów. Podobnie jak w 2007 roku, kiedy to czwartą wyróżnioną ogłoszono Magdalenę Tulli, tak teraz specjalną „Nagrodę Osobną” Kapituła przyznała Małgorzacie Szejnert za imponujący dorobek w dziedzinie reportażu. Szczególnym uznaniem obdarzono Jej ostatnią książkę – powieść „Wyspa klucz”. Niestety, pisarka nie dotarła do Gdyni, dziękując za nagrodę z telebimu.

Tuż po czwartym werdykcie organiztorzy zaskoczyli Gości festiwalu literackiego. Gdynia przygotowała dla nich (nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej) specjalne, jubileuszowe wydawnictwo podsumowujące pierwsze pięć lat istnienia Nagrody, wszystkich Jej laureatów oraz fragmenty Ich twórczości. Jest to opracowana przez prof. Piotra Śliwińskiego oraz Mariusza Grzebalskiego limitowana edycja kilkuset egzemplarzy, które nie trafią do dystrybucji płatnej.

Piąte urodziny Nagrody Literackiej Gdynia zakończyły się oczywiście wspólnym krojeniem tortu. Tego symbolicznego dzieła dokonali tegoroczni laureaci, prof. Piotr Śliwiński oraz prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. – To wielka radość – obserwować jak rośnie i pięknie się rozwija ukochane dziecko. (…) To genialne dziecko radzi sobie dzielnie, a nawet fruwa na Pegazie – to fragment wpisu do księgi pamiątkowej autorstwa właśnie włodarza miasta.

Już jesienią laureaci A.D. 2010 powrócą do Gdyni na specjalnie poświęcone im spotkania.

LAUREAT W KATEGORII POEZJA

Autor: Justyna Bargielska
Tytuł: Dwa fiaty
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

JUSTYNA BARGIELSKA
(ur. w 1977 r.), poetka, dziennikarka, społeczniczka. W 2010 r. otrzymała Nagrodę Literacką GDYNIA w kategorii poezja za tom poetycki Dwa fiaty. Laureatka III edycji konkursu poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego (2001) i nagrody specjalnej w konkursie im. Jacka Bierezina (2002). Publikowała w wielu pismach literackich, m.in. w „Odrze”, „Ha!arcie”, „Toposie”, „Arkuszu”. Poza tomem Dwa fiaty, wydała Dating Sessions (2003) i China Shipping (2005). Jej wiersze ukazały się również w antologiach: p.h.p. wiersze (2002), Solistki (2009), Poeci na nowy wiek (2010). Mieszka w Warszawie.

LAUREAT W KATEGORII PROZA

Autor: Andrzej Stasiuk
Tytuł: Taksim
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czarne

ANDRZEJ STASIUK
(ur. w 1960 r.), pisarz, poeta, publicysta, eseista, dramaturg. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Literacką GDYNIA w kategorii proza za powieść Taksim. Wielokrotnie nagradzany na różnych konkursach i festiwalach. Otrzymał nagrody m.in.: Fundacji Kultury (1994), Fundacji im. Kościelskich (1995), im. S.B. Lindego (2002), kilkakrotnie nominowany do literackiej nagrody NIKE. W 2005 r. otrzymał NIKE za Jadąc do Babadag, a w 2007 nagrodę im. Arkadego Fiedlera – Bursztynowego Motyla za Fado. Autor licznych felietonów prasowych drukowanych m.in. w: „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „OZONIE”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Wśród jego ostatnich publikacji warto wymienić: Zimę (2001), Ciemny las (2007), Dojczland (2007), Czekając na Turka (2009). Mieszka
w Wołowcu w Beskidzie Niskim, gdzie prowadzi z żoną Wydawnictwo Czarne.

LAUREAT W KATEGORII ESEISTYKA

Autor: Ryszard Koziołek
Tytuł: Ciała Sienkiewicza
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

RYSZARD KOZIOŁEK
(ur. w 1966 r.) literaturoznawca, pracuje na Uniwersytecie Śląskim. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Literacką GDYNIA w kategorii eseistyka za książkę pt. Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Wydał również: Zdobyć historię (1999) i opracowanie powieści Parnickiego Tylko Beatrycze w serii Biblioteka Narodowa (2004). Zajmuje się historią i teorią powieści nowoczesnej.

LAUREAT „NAGRODY OSOBNEJ”

Autor: Małgorzata Szejnert
Tytuł: Wyspa klucz
Wydawnictwo: Znak

MAŁGORZATA SZEJNERT
(ur. w 1936 r.), dziennikarka i pisarka. Współzałożycielka „Gazety Wyborczej”, w której przez blisko 15 lat prowadziła dział reportażu. W 2010 r. otrzymała nagrodę specjalną – wyróżnienie Nagrody Literackiej GDYNIA za powieść Wyspa klucz. Autorka książki Czarny ogród (2007). W 2008 r. książka ta została laureatką Nagrody Mediów Publicznych COGITO oraz Górnośląskiego Tacyta, a także znalazła się w finałach nagrody literackiej NIKE, nagrody literackiej GDYNIA i środkowo-europejskiej nagrody literackiej ANGELUS. Mieszka w Warszawie.

NAGRODA LITERACKA GDYNIA NOMINACJE 2010

P O E Z J A
1. Justyna Bargielska, Dwa fiaty, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
2. Szczepan Kopyt, Sale Sale Sale, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
3. Jakobe Mansztajn, Wiedeński high life, Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”
4. Piotr Matywiecki, Powietrze i czerń, Wydawnictwo Literackie
5. Przemysław Owczarek, Cyklist, Wydawnictwo Kwadratura / Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich – Oddział w Łodzi / Łódzki Dom Kultury

P R O Z A
1. Wojciech Albiński, Achtung! Banditen!, Wydawnictwo W.A.B.
2. Joanna Bator, Piaskowa Góra, Wydawnictwo W.A.B.
3. Małgorzata Rejmer, Toksymia, Lampa i Iskra Boża
4. Janusz Rudnicki, Śmierć czeskiego psa, Wydawnictwo W.A.B.
5. Andrzej Stasiuk, Taksim, Wydawnictwo Czarne

E S E I S T Y K A
1. Jacek Hugo-Bader, Biała gorączka, Wydawnictwo Czarne
2. Ryszard Koziołek, Ciała Sienkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
3. Jacek Leociak, Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach
reprezentacji, Instytut Badań Literackich PAN / Fundacja Akademia Humanistyczna
4. Adam Lipszyc, Ślad judaizmu w filozofii XX wieku, Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
5. Anda Rottenberg, Proszę bardzo, Wydawnictwo W.A.B.

Nagrodę przyznała Kapituła w składzie: dr hab. Agata Bielik-Robson, dr hab. Marek Bieńczyk, dr hab. Jerzy Jarniewicz, Zbigniew Kruszyński – prozaik i tłumacz; opublikował m.in. „Schwedenkräuter”, Małgorzata Łukasiewicz, prof. dr hab. Aleksander Nawarecki, dr hab. Piotr Śliwiński (przewodniczący Kapituły, Violetta Trella (sekretarz Kapituły).
(info
Biuro Prasowe Nagrody Literackiej Gdynia)

Dodaj komentarz