Różne Targi Targi w Polsce

X PST – Pegaziki przyznane, medale wręczone

Grupa wydawców, przedstawicieli władz miasta i Międzynarodowych Targów Poznańskich otworzyła X PST Książka dla Dzieci i Młodzieży.


Rozpoczynając uroczystość otwarcia targów Prezes Zarządu MTP Andrzej Byrt podkreślił wagę poznańskich targów książki, które w dobie spadającego czytelnictwa urastają do rangi ostoi książki – to ucząc dzieci kontaktu z książką wpływamy na czytelnictwo. Podkreślił, że w tym roku w Targach bierze udział 60 wystawców, w tym sześć miast partnerskich (m.in. Charków). Odczytał list Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej, która objęła honorowym patronatem poznańską imprezę: „Szanowni Państwo, Drogie Dzieci – czytamy w liście – Z dużą przyjemnością i satysfakcją objęłam honorowym patronatem jubileuszowe, dziesiąte już Poznańskie Spotkania Targowe (…) Pragnę więc serdecznie pogratulować organizatorom rozpowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, z czego mogą być Państwo bardzo dumni. Zachęcając do częstszego sięgania po książkę budzimy nawyk samokształcenia, tak przecież przydatny w każdym wieku i na każdym etapie nauki (…) Wśród tegorocznych gości jest Pan Bogdan Butenko, mistrz polskiej ilustracji, któremu składam najserdeczniejsze życzenia kolejnych, twórczych lat, by nadal cieszyły nas i nasze dzieci Pańskie prace (…) wszystkim uczestnikom i organizatorom Targów chcę przekazać moje najserdeczniejsze pozdrowienia. Bądźcie wierni książce, a ona poprowadzi was do krainy mądrości, wiedzy i fascynujących przeżyć”.
Zastępca ds. kultury prezydenta Poznania Sławomir Hinz złożył ważną dla wydawców i organizatorów PST deklarację – od przyszłego roku miasto Poznań przyznawać będzie nagrodę za najlepszą książkę dziecięcą i nagrodę dla ilustratora.

Lilian Bardijewska odbiera Pegazika, obok Jerzy Hamerski. Statuetkę wręcza prezes PTWK Rafał Skąpski

Głównym elementem uroczystości PST jest wręczenie statuetek Pegazika przyznawanych osobom zasłużonym dla książki dla dzieci. W tym roku przyznano je Lilianie Bardiejewskiej za bajeczną twórczość przekazującą dzieciom piękne myśli w pięknych słowach (to w kategorii „Twórca książki dla dzieci”) oraz Jerzemu Hamerskiemu (w kategorii „Przyjaciel książki dla dzieci”) za „Emiliady” i za budzenie w dzieciach potrzeby czynnego uczestnictwa w kulturze.

Wręczono również odznaczenia i medale. Na wniosek PTWK minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał następującym osobom medale:

Olcha Wierzbowska-Sikorska odbiera Srebrny Medal Zasłużony Kulturze – „Gloria Artis”

Srebrny Medal Zasłużony Kulturze – „Gloria Artis” – Olsze Wierzbowskiej-Sikorskiej

Medale Komisji Edukacji Narodowej:
Piotr Frydryszek, Elżbieta Krygowska-Butlewska, Maria Nowak-Rybicka, Janusz Padalak, Grażyna Wrońska.

(ap)

Dodaj komentarz