Targi Targi w Polsce

W tym roku nie będzie MTK

A oto list rozesłany przez dyrekcję Ars Polony, dotyczący tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki.

Szanowni Wystawcy,

Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie odbywały się nieprzerwanie od 56 lat. Organizowane początkowo w Poznaniu, od 1958 roku miały swoją stałą siedzibę w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.

Integrując wydawców, księgarzy, autorów i czytelników, dopracowały się własnej, oryginalnej formuły organizacyjnej i pokoleń wiernych uczestników. Były czołową tego rodzaju imprezą w krajach Europy Środkowej. Od początku organizowane były przez Centralę Handlu Zagranicznego Ars Polona w Warszawie, stanowiąc jedną z najważniejszych form jej działalności. Były nie tylko przedsięwzięciem biznesowym, ale także instytucją kulturalną o ugruntowanej pozycji. Od ubiegłego roku Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie stały się obiektem niezwykle brutalnego, niewiele mającego z zasadami uczciwej gry gospodarczej, ataku konkurencji reprezentowanej przez firmę Murator EXPO Sp. z o.o. w Warszawie i założonej z inicjatywy Muratora EXPO spółki Targi Książki Sp. z o.o.. Wykorzystując wieloletnią tradycję imprezy organizowanej przez Ars Polonę, powielając wytworzone przez nas wzory, konkurenci zorganizowali w ubiegłym roku, w tym samym miejscu i niemal w tym samym czasie, imprezę wystawienniczą pod nazwą Warszawskie Targi Książki. Stosując ceny niższe od kosztów wytworzenia, korzystając z zaplecza finansowego firmy Murator EXPO Sp. z o.o. w Warszawie, zdołali przyciągnąć część wystawców, dotychczas uczestniczących w naszych targach. Działaniu temu wyraźnie sprzyja obecne kierownictwo Pałacu Kultury i Nauki, które nie bacząc na wieloletnią współpracę, umożliwiło organizację konkurencyjnej imprezy, mając świadomość, że głównym jej celem jest wypchnięcie z rynku Ars Polony. Efektem takiej postawy jest postępująca dewastacja rynku książki w Polsce oraz niepokój wśród wystawców krajowych i zagranicznych, zaskoczonych zaistniałą sytuacją. Skutkiem tego jest także ujemny wynik finansowy poprzedniej edycji Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie i strata jaką przyniosły one naszej firmie. Również w tym roku Murator EXPO Sp. z o.o. i spółka Targi Książki Sp. z o.o. przystąpiły do organizacji konkurencyjnej imprezy wystawienniczej.

Zagraża to podstawom istnienia Ars Polony i zmusza zarząd spółki, który odpowiada przed akcjonariuszami, do podjęcia stosownych działań. Ars Polona wystąpiła na drogę sądową przeciwko organizatorom Warszawskich Targów Książki, domagając się zakazania im czynów nieuczciwej konkurencji. Wystąpi również o zobowiązanie ich do naprawienia szkody, jaką działaniem swym wyrządzili interesom Ars Polony. Równocześnie, kierując się troską o dotychczasowych partnerów biznesowych, chcąc oszczędzić im konieczności ponoszenia podwójnych kosztów związanych z uczestnictwem w obu projektach, zarząd postanowił zawiesić organizację Międzynarodowych Targów Książki do czasu rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym. Ars Polona serdecznie dziękuje wszystkim wystawcom z kraju i zagranicy (w szczególności wystawcom z Australii, Belgii, Białorusi, Chin, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Indii, Rosji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii) za dotychczasową współpracę i lojalność.

Jest nam niezmiernie przykro, że nie będziemy mogli w maju 2011 roku gościć Państwa w Warszawie.

Wyrażamy przekonanie, że w przyszłym roku Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie ponownie, już po raz pięćdziesiąty szósty, zaproszą Was do siebie.

        • Grzegorz Guzowski
        • prezes Ars Polona


Oświadczenie spółki Murator EXPO sp. z o.o.
19.04.2011


Warszawa, 19 kwietnia 2011 rokuW związku z opublikowaniem przez spółkę Ars Polona SA listu do wystawców o odwołaniu 56. edycji Międzynarodowych Targów Książki, planowanej w dniach 19-22 maja 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wyrażamy ostry sprzeciw wobec zarzutów skierowanych w ww. liście w kierunku spółki Murator EXPO.

Kolejny raz organizator Miedzynarodowych Targów Książki posuwa się do szkalowania dobrego imienia spółki Murator EXPO, zarówno w zakresie wizerunkowym jak i handlowym. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w organizacji targów, będącą członkiem-założycielem Polskiej Izby Przemysłu Targowego, wyspecjalizowanym organizatorem oferującym co roku kilkanaście imprez targowych w tym także targi książki akademickiej i naukowej ACADEMIA.

Warszawskie Targi Książki, których organizatorem wykonawczym jesteśmy od roku są inicjatywą spółki Targi Książki sp. z o.o., w której 60% udziałów pozostaje w rękach wydawców a 40% – Murator EXPO. Podłożem – co wielokrotnie mieliśmy okazję przywoływać – koncepcji powołania spółki wydawców z udziałem organizatora targów było niezadowolenie wydawców z jakości i asortymentu usług oferowanych w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Formuła tych targów dawno już uznana została za anachroniczną, bazującą na doświadczeniu i modelu targów z czasów PRL-u. Organizator pozostawał bierny nie zmieniając nic w jej koncepcji, nie inicjując nowych przedsięwzięć okołotargowych. Efektem była spadająca w ostatnich latach liczba wystawców krajowych i przede wszystkim zagranicznych. Upadek targów był tylko kwestią czasu, tym bardziej że organizator skłócony był już z dużą częścią środowiska.

Stąd idea powołania spółki, w której przedstawiciele środowiska wydawców mają większość udziałów, spółki która ma ambicje organizować najbardziej liczące się w kraju targi, w której wydawcy-udziałowcy zatwierdzają budżet targów i ich cenniki, mają decydujący wpływ na strategię rozwoju imprezy, na końcu zlecają organizację wykonawczą firmie z branży targowej. W efekcie powstała impreza, której pierwsza edycja, po zaledwie trzymiesięcznych przygotowaniach miała znacznie bogatszy program merytoryczny, promocję, liczniejszy udział autorów i wystawców, wreszcie, co dziś szczególnie ważne – promocję. Tegoroczne przygotowania, podczas których chęć udziału w Warszawskich Targach Książki zgłosiło kilkuset polskich i zagranicznych wystawców przesądziły los MTK i ostatecznie potwierdziły rację nowej formuły i koncepcji targów.

Nie wydawało nam się rzeczą pierwszorzędną informować o tym za pośrednictwem mediów, ale już w sierpniu ubiegłego roku spółka Murator EXPO skierowała do sądu pozew przeciwko Ars Polonie SA o ochronę dóbr osobistych Spółki, wynikających z publicznego szkalowania i podawania nieprawdziwych informacji. Wyznaczony jest już termin pierwszej rozprawy. Na tej płaszczyźnie zamierzamy dochodzić swoich praw. Rzekomy pozew Ars Polony SA, którego dotąd oficjalnie nie otrzymaliśmy należy traktować jako formę obrony przed naszym pozwem, i tak jak inne działania Ars Polony w ostatnim okresie miał za zadanie zapewnić jej nieuzasadniony monopol na działalność targową w zakresie wydawniczym.

Zarzuty postawione spółce Murator EXPO w liście adresowanym do wystawców opublikowanym w dniu 15 kwietnia 2011 roku w związku z odwołaniem tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki są niczym więcej jak tylko echem ubiegłorocznych pomówień.


Jacek Oryl
Prezes Zarządu
Murator EXPO Sp. z o.o.

Dodaj komentarz