Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

PIK a bezpłatne podręczniki dla pierwszklasistów

Polska Izba Książki: Wybór podręcznika to zaleta, a nie wada systemu edukacji.

Polska Izba Książki z zaskoczeniem przyjęła deklarację premiera Donalda Tuska, który zapowiedział wprowadzenie jednego, darmowego podręcznika do klas I. – Czekamy na więcej szczegółów. Nie znając ich nie chcielibyśmy komentować zapowiedzianych zmian. Mamy jednak nadzieję, że propozycje będą miały na względzie przede wszystkim jakość edukacji i dobro polskich dzieci – mówi Włodzimierz Albin, Prezes Polskiej Izby Książki.

Polska Izba Książki pozytywnie ocenia ideę zakupu podręczników przez państwo. Rozwiązania tego typu z powodzeniem funkcjonują w innych krajach europejskich i pozwalają uzyskać wiele pozytywnych efektów: obniżenie kosztów ponoszonych przez rodziców, zachowanie wysokiej jakości edukacji i rozwój konkurencyjności rynku. Zdaniem PIK, prostym i skutecznym rozwiązaniem problemu kosztu podręczników mogłoby być np. finansowanie przez państwo zakupu podręczników wybieranych przez szkoły. Inne rozwiązania, jak np. przejęcie przez państwo roli wydawcy, byłyby zanegowaniem dotychczasowego dorobku polskiej edukacji po roku 1989.

Środowisko edukacyjne podkreśla, że różnorodność podręczników i wynikająca z niej możliwość wyboru narzędzi dydaktycznych przez nauczyciela jest jednym z największych osiągnięć systemu edukacji w Polsce i pozytywnie wpływa na jakość kształcenia. Dowodem są m.in. świetne wyniki polskich uczniów w ostatniej edycji badań PISA. Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej zawarte w komunikacie „Wybór podręcznika wyrazem autonomii nauczyciela” z maja 2013 r. mówi m.in. że „zapoczątkowana w 1999 roku reforma oświaty umożliwiła istnienie wielu podręczników do poszczególnych przedmiotów nauczania oraz wprowadziła administracyjny tryb ich dopuszczania do użytku szkolnego na podstawie pozytywnych opinii rzeczoznawców. Efektem tej zmiany jest bogata i zróżnicowana oferta podręczników, zarówno pod względem formy, jak i szczegółowych treści nauczania, co daje nauczycielom możliwość dokonania optymalnego wyboru, w tym dostosowania podręcznika do możliwości i potrzeb konkretnej grupy uczniów oraz preferowanych metod nauczania. Ma to istotne znaczenie dla jakości i efektywności kształcenia”. Stanowisko MEN jest w pełni zgodne ze stanowiskiem PIK.

W tym samym oświadczeniu MEN można przeczytać: „założenie, że powinien funkcjonować jeden, identyczny dla wszystkich podręcznik do każdego przedmiotu jest sprzeczne z ustaleniami współczesnej pedagogiki, która kładzie nacisk na indywidualizację nauczania i konieczność dostosowania metod, form i środków nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów”.

Środowisko wydawców skupione w Polskiej Izbie Książki jest świadome, że zakup podręczników, szczególnie dla rodzin wielodzietnych stanowi duże obciążenie finansowe i deklaruje gotowość do podjęcia rozmów na temat możliwych rozwiązań tego problemu.

Włodzimierz Albin
Prezes Polskiej Izby Książki

Piotr Marciszuk
Przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK

Dodaj komentarz