Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Wydawnictwo Edukacyjne Żak kończy działalność

A oto, jaki wpis pojawił się na stronie tej znanej od lat oficyny:

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice i Uczniowie, dziękujemy Wam za prawie 25 lat korzystania z wydawanych przez Wydawnictwo ŻAK podręczników i materiałów edukacyjnych. Było dla nas zaszczytem przyczynianie się do poznawania świata przez młode pokolenia Polaków i uczestnictwo w procesie zdobywania przez nich wiedzy i nowych umiejętności.

Tak jak szybko uczą się i dorastają dzieci i młodzież, tak też szybko zmienia się otaczająca nas rzeczywistość i stosowane technologie. Wkraczanie nowych technologii (odchodzenie od książki papierowej) oraz zmiany ustawowe wprowadzone przez państwo spowodowały, iż brak jest perspektyw dla działalności wydawniczej w formie, w jakiej dotychczas ją prowadziliśmy.

Informujemy zatem, iż Wspólnicy Spółki ŻAK Wydawnictwo Edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z powodów wyżej wskazanych, postanowili zakończyć działalność wydawniczą.

Osoby zainteresowane zakupem naszych podręczników i pomocy szkolnych mogą to uczynić, kontaktując się z Wydawnictwem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie do 16 lutego 2015 r.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasową współpracę i życzliwość nam okazywaną. Życzymy sukcesów oraz nowych pomysłów na ciekawą i skuteczną edukację dzieci i młodzieży.

Nie pozostaje nic innego, jak na koniec przywołać może już nieco spowszedniałe i przypisywane niesłusznie innym autorom zdanie kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, Jana Zamoyskiego, znakomitego męża stanu i twórcy Akademii Zamojskiej: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.”

    • Z poważaniem
  • Zarząd Wydawnictwa Edukacyjnego ŻAK


Od redakcji: do 2017 r. – kiedy darmowe podręczniki zostaną przekazane uczniom wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów – rynek może zmaleć o kilkaset milionów złotych. Według szacunków Polskiej Izby rynek wydawnictw edukacyjnych skurczy się nawet o 350 mln zł., pracę w branży może stracić 5-6 tys. ludzi. Będzie to również poważny problem dla księgarń.

Dodaj komentarz