Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Ratujmy PIW

Czy to możliwe, by znakomite polskie wydawnictwo – czołowa wizytówka polskiej kultury, najważniejszy polski wydawca literatury polskiej – dawnej i współczesnej, w tym pomnikowych dzieł naszych klasyków, cennych dla wiedzy o polskiej kulturze zbiorów korespondencji pisarzy, kalendariów ich życia i twórczości, syntez historii literatury polskiej, a zarazem wydawca dostarczający polskim czytelnikom najwybitniejszych dzieł literatury światowej, publikujący też cenne dzieła z zakresu humanistyki i wysoko cenione varsaviana – zniknęła z mapy kulturalnej Warszawy i Polski?


Nie możemy się zgodzić, by tak się stało. Toteż dwie Komisje Historyczne: Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i PTWK zorganizowały 22 maja wspólne spotkanie na które zaprosiły: dyrektora PIW Rafała SKĄPSKIEGO, organizatora akcji: Ratuj PIW Przemysława PAWLAKA, oraz aktywnie wspomagającego tę akcję Jana GONDOWICZA.

Spotkanie dotyczyło blisko 70-letniej działalności edytorskiej tej słynnej polskiej oficyny, jej dorobku, znaczenia i przyszłości. Szczególną uwagę zwrócono na publikacje varsavianów – zaprezentowana została nawet mini wystawa takich publikacji, łącznie z najnowszą książką PIW Warszawa Marii Dąbrowskiej (E. Mazowieckiej i T.M. Lerskiego), wydaną właśnie na 50-lecie śmierci pisarki.

Dyr. SKĄPSKI omówił dziesięć lat swojej pracy w PIW, mówił o wydanych książkach, o finansach, i odzyskanej dla PIW jego staraniem cennej kamienicy na Foksal 17. PIW wciąż wydaje książki i stara się być wierny swojej tradycji wydawania wartościowej literatury na wysokim poziomie edytorskim. W znacznym stopniu zlikwidował dawne zadłużenie (z okresu przed objęciem przez niego stanowiska dyrektora) i jest w stanie szybko je całkowicie zlikwidować (np. wynajmując lokale w swojej kamienicy). Tymczasem minister skarbu już w 2012 roku postawił PIW w stan likwidacji, a obecnie nie licząc się z rzeczywistym, dobrym stanem wydawnictwa i perspektywą dalszego rozwoju – chce jego likwidacji. Stad powstał Komitet Obrony PIW –u , założony przez p. Przemka PAWLAKA i rozpoczął akcję Ratuj PIW. Zebrani jednogłośnie poparli tę akcję i zdecydowano ogłosić odpowiednie oświadczenie na Facebooku.. Jednocześnie postanowiono, by propagować tę akcję w różnych środowiskach, dla których sprawy kultury i książki są ważne, by uświadamiać zagrożenie i wspólnie starać się mu zapobiec podpisując petycję: http://goo.gl/TuzMFL, dołączając też na Facebooku: Facebook.com./ratuj PIW. Petycję już podpisało ponad 4 560 osób, w tym wielu pisarzy i naukowców. Warto być razem z tymi, którym zależy na polskiej kulturze! RAZEM URATUJMY PIW! (b)

Dodaj komentarz