LPK Ludzie Polskiej Książki (LPK)

Maria Kuisz

Dyrektor Biura PTWK, ur. 29 I 1956, Warszawa. Wykształcenie: Liceum Księgarskie w Warszawie (abs. 1977). Praca, kariera zawodowa. Po ukończeniu Liceum Księgarskiego rozpoczęła pracę w Biurze PTWK i całe swoje życie zawodowe związała z pracą dla tego Stowarzyszenia. Dyrektor Biura PTWK od 1993; pełni również funkcję dyrektora Studium PTWK; jest współtwórcą programów szkoleniowych dla poszczególnych kursów.
Zajmowała się organizowaniem udziału PTWK m.in. na: Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, Krajowych Targach Książki, Krakowskich Targach Książki, I Warszawskim Salonie Książki, a obecnie na Warszawskich Targach Książki. Współpracuje z niemieckim Stowarzyszeniem Stiftung Buchkunst we Frankfurcie przygotowując dokumentację konkursu i książki na wystawę BOOK ART INTERNATIONAL odbywającą się podczas Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie oraz na konkurs BEST BOOK DESIGN FROM ALL OVER THE WORLD w Lipsku. Zajmuje się koordynowaniem działalności PTWK w skali ogólnokrajowej (Konkurs PTWK ,,Najpiękniejsze Książki Roku”, Konkurs PTWK im. Leona Marszałka na najlepsze prace poświęcone polskiemu edytorstwu). Odpowiada za informację o PTWK. Była współorganizatorką wystawy jubileuszowej PTWK i SKP „W służbie książki” (2006, w. Bibliotece Narodowej); w latach 1993-2014. była członkiem Komisji Grafiki Książkowej PTWK; była też członkiem jury konkursu rysunkowego „Lubię czytać” dla dzieci z poznańskich szkół (towarzyszącemu Poznańskim Spotkaniom Targowym ,,Książka dla Dzieci Młodzieży”); od 2007 roku jest członkiem Kapituły Konkursu ,,Papierowy Ekran” na najlepszą stronę internetową o książce. Była członkiem zespołu redakcyjnego albumu Artyści polskiej książki. 50 lat konkursu PTWK, wydanego w 2009 roku przez PTWK z okazji jubileuszu konkursu ,,Najpiękniejsze Książki Roku”. Praca społeczna: czł. PTWK, od 2008 roku członek Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców; od 2009 Sekretarz Generalny PTWK. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (2002), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011), Złoty Medal za Długoletnia Służbę (2013), Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2008), Honorowa Odznaka PTWK (2005), Medal Pamiątkowy PTWK (2006). (m)

Kontakt: ptwk@ptwk,pl; tel./fax 22 850 34 76

Dodaj komentarz