LPK

Dr Aniela Topulos Ambasadorem Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie

Ta wiadomość sprawiła nam wszystkim w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek ogromną radość i traktujemy ją jako wielki zaszczyt i wyróżnienie osoby szczególnie na ten tytuł zasługującej.

Dr Aniela Topulos – z Wydawnictwami Naukowo-Technicznymi jest związana od 1966 r. jako redaktor, kierownik Redakcji Terminologii Polskiej – zajmującej się tworzeniem wielkiej bazy terminów naukowych i technicznych. W roku 1990 w wyniku konkursu zostaje dyrektorem i redaktorem naczelnym WNT. Rozszerza ofertę wydawniczą o książki z zakresu zarządzania oraz o encyklopedie i słowniki dla młodzieży.

Polska książka naukowo-techniczna i podręcznik akademicki mają jej bardzo wiele do zawdzięczenia. W latach 1978-1981 prowadzi wykład monograficzny poświęcony terminologii naukowej i technicznej na Podyplomowym Studium Inforrmacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie działa w Międzynarodowej Organizacji Unifikacji Terminów Technicznych, której od roku 1991 jest wiceprezesem.

Była inicjatorką i głównym organizatorem Targów Książki Akademickiej „Atena”, odbywających się w Warszawie od 1994, a także organizatorką Konkursu na Najlepszą Książkę Akademicką ATENA. Przewodniczyła Jury Nagrody im. Jerzego Kuryłowicza.

Jest autorką licznych artykułów, referatów, publikacji, m.in. Leksykonu naukowo-technicznego.Uczestniczką międzynarodowych kongresów. Bierze czynny udział w konferencjach i seminariach związanych z ochroną praw autorskich.

Należy do najbardziej aktywnych i zasłużonych członków Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek – od lat zasiada w jego władzach. Działa na rzecz całego środowiska wydawniczego oraz ruchu promującego książkę naukową.

Wśród posiadanych przez nią odznaczeń znajdują się m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Medal „Gloria Artis”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Honorowa odznaka PTWK, Medal Pamiątkowy PTWK, a także nadany przez Polską Izbę
Książki zaszczytny tytuł Przyjaciela Książki.

Rozpoczynającym się 26 października 21. Targom Książki w Krakowie życzymy w imieniu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek wszelkich sukcesów, a ich Ambasadorom państwu Anieli Topulos, Adolfowi Weltschekowi i Andrzejowi Kosowskiemu ślemy wyrazy szacunku.

Rafał Skąpski
Prezes
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

Dodaj komentarz