poligrafia - różne

Odsłonięcie tablicy prof.prof. Z. Piątkowskiego i Makowskiego

W ramach obchodów święta Politechniki Warszawskiej, 16 listopada 2017 roku odbyło się odsłonięto tablice upamiętniające profesora Felicjana Zygmunta Piątkowskiego, założyciela i pierwszego dyrektora Instytutu Poligrafii oraz profesora Andrzeja Romana Makowskiego, współorganizatora studiów poligraficznych na Wydziale GiK Politechniki Warszawskiej.


Uroczystość miała miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, na III piętrze obok sali 315. Władze Uczelni reprezentowali: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich. W wydarzeniu udział wzięli również: prof. Alina Maciejewska, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii, prof. Andrzej Kolasa, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji oraz prof. Stanisław Radkowski, Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych i Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji PW, prof. Władysław Findeisen, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1981-1985, dr inż. Tadeusz Kowalski, Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej.

Spotkanie poprowadził Andrzej Żurkiewicz, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej.

Wśród szacownych gości znalazły się: żona prof. Andrzeja Makowskiego, dr inż. Aniela Makowska, emerytowany pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii i córka prof. Felicjana Piątkowskiego, dr inż. Ewa Kołakowska, emerytowany pracownik Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej, prof. Herbert Czichon, dyrektor Instytutu Poligrafii GiK PW w latach 1975-1999 wraz z małżonką dr Marią Czichon, dr inż. Ewa Mudrak, Dyrektor Instytutu Poligrafii GiK PW w latach 1999-2008, prof. Georgij Petriaszwili, Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP, prof. Robert Olszewski, Kierownik Zakładu Kartografii Wydz. GiK, prof. Piotr Skłodowski, Dziekan Wyd. GiK w latach 1996-2002.

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością liczne grono absolwentów poligrafów i kartografów, w tym wielu dyplomatów, doktorantów i współpracowników obu Profesorów, obecnych i emerytowanych pracowników Instytutu Poligrafii, a od 2008 roku Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW oraz Zakładu Kartografii Wydz. GiK. Wśród zebranych byli obecni również „świeżo upieczeni” absolwenci i studenci studiów poligraficznych.

Po przywitaniu dostojnych Gości, którzy zaszczycili uroczystość w liczbie ponad 100 osób, głos zabrał dr inż. Tomasz Dąbrowa, przedstawiając sylwetki uhonorowanych Profesorów oraz znaczenie ich dokonań na rzecz rozpoczęcia kształcenia inżynierów poligrafów w Politechnice Warszawskiej i rozwoju polskiej poligrafii oraz przypomniał o ich niekwestionowanym w tej dziedzinie autorytecie naukowym i moralnym.

Aktu odsłonięcia tablic dokonali prof. Jan Szmith, Rektor Politechniki Warszawskiej i prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich, w towarzystwie Pani Ewy Kołakowskiej, córki Profesora Felicjana Piątkowskiego oraz Pani Anieli Makowskiej, żony Profesora Andrzeja Makowskiego.

Po ceremonii odsłonięcia tablic w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej zorganizowano spotkanie wspominkowe. W czasie jego trwania została wystawiona Księga Pamiątkowa Politechniki Warszawskiej, w której został umieszczony zapis o tym szczególnym i wyjątkowym dla naszego środowiska wydarzeniu, a szacowni Goście dokonali licznych wpisów indywidualnych. Pani Ewie Kołakowskiej i Pani Anieli Makowskiej prof. Janusz Walo wręczył upominek od władz Uczelni, album „Ocalić od zapomnienia”.

Idea upamiętnienia w ten sposób dwóch wybitnych Profesorów zrodziła się z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej w roku 2013, za kadencji Majki Kwiatkowskiej, podczas obchodów Jubileuszu 45-lecia powstania Instytutu Poligrafii i mogła urzeczywistnić się praktycznie w 100% dzięki ofiarności absolwentów poligrafów i przyjaciół.

Wydarzenie zainaugurowało obchody Jubileuszu 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów w Politechnice Warszawskiej, przypadającego w 2018 roku.

Mecenasami tablic są:
– Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej
– LOTOS-POLIGRAFIA Sp. z o.o.
– HEIDELBERG POLSKA Sp. z o.o.
– Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
– DIGIPRINT Sp. z o.o.
– Uczestnicy Balu Absolwenta Instytut Poligrafii 2013
– Absolwenci Instytutu Poligrafii i Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW
[info AŻ/SAIP PW; na zdjęcie uroczystość odsłonięcia tablic. Stoją od lewej (tyłem): Andrzej Żurkiewicz (SAIP), prof. Jan Szmidt (Rektor Politechniki Warszawskiej), oraz prof. Janusz Walo (Prorektor ds. Studenckich)]

Dodaj komentarz