Sekcja Poligrafów SIMP

Nowy Zarząd Sekcji Poligrafów SIMP rozpoczyna nową kadnecję

Nowy zarząd Sekcji Poligrafów SIMP na swym pierwszym posiedzeniu przyjął plan działań na lata 2018-22.


Od ukonstytuowania się rozpoczął obrady nowy zarząd Sekcji Poligrafów SIMP. Miesiąc wcześniej, podczas walnego zgromadzenia, do zarządu Sekcji wybrano następujące osoby reprezentujące poszczególne regiony kraju: Bydgoszcz – Andrzej Szaefer; Inowrocław – Tadeusz Chęsy; Kalisz – Henryk Czech; Lublin – Ryszard Trojanowski; Poznań – Franciszek Gapiński; Warszawa – Zbigniew Chwedczuk, Janusz Kopacz, Andrzej Palacz, Bogdan Wyrzykowski; Wrocław – Jerzy Okupnik i Adam Zindulski. Na prezesa Zarządu jednogłośnie wybrano Tadeusza Chęsego, jego zastępcą został Andrzej Szaefer. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Radosław Barawąs, Andrzej Jabłoński, Jerzy Kopacz. .

Podstawowe filary, na których opiera swe działania Sekcja Poligrafów, to doskonalenie zawodowe poligrafów oraz reprezentowanie w szerokim zakresie społeczność drukarzy polskich. O tym, jak w praktykę przekuć te idee, dyskutowano podczas zebrania 14 czerwca w warszawskiej siedzibie NOT; przyjęto plan działań.

Sekcja starzeje się, młodzież wykazuje nikłe zainteresowanie wstępowaniem w jej szeregi. Jak temu zaradzić? Jednym z działań w tym zakresie może być promowanie przyznawania tytułu inżyniera europejskiego, który pozwala na podejmowanie pracy na Zachodzie bez konieczności nostryfikacji dyplomu – w tym przypadku członkostwo w zawodowej organizacji branżowej jest obowiązkowe. Dalej to organizowanie seminariów technicznych, zjazdów naukowych, spotkań, konferencji, prezentowanie wiodących drukarń. W tym zakresie Zarząd pozytywnie ocenił organizowane podczas targów książki seminaria dla młodzieży szkolnej. Oprócz nieudanego krakowskiego spotkania w ubiegłym roku pozostałe cieszyły się dużym zainteresowaniem. Planowane seminaria odbywać się będą w Poznaniu, Krakowie i w Warszawie (przy współpracy z redakcją „Wydawcy”) oraz we Wrocławiu; tu ciężar organizacji biorą na siebie koledzy z tego miasta – w planie seminarium z merytorycznym udziałem samej młodzieży. Większą niż dotychczas uwagę należy poświęcić promowaniu organizowanego przez ZG SIMP konkursu na najlepszą pracę dyplomową/magisterską, podjąć działania zmierzające do uaktywnienia Kół Terenowych Sekcji oraz Kół Młodzieżowych w szkołach i na uczelniach wyższych.

Sekcja Poligrafów SIMP dużą uwagę kieruje na promowanie polskiej poligrafii. Stąd jej udział w organizowaniu Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych oraz przyznawanie nagrody „Złoty Inicjał”, która wyróżnia solidne i wykazujące się wysoką innowacyjnością zakłady poligraficzne. Tradycyjnie przedstawiciel zarządu Sekcji bierze udział w obradach jury konkursu Polskiej Izby Druku o nagrodę „Złotego Gryfa”, przyznawaną za najlepiej technicznie wykonany produkt poligraficzny.

Podjęto decyzję o uaktywnieniu współpracy z pozostałymi organizacjami branżowymi: Polską Izbą Druku, Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego, Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga, Fundacją Rozwoju Kadr Poligraficznych oraz uczelniami wyższymi. Jednym z tematów powinna być współpraca przy rozwoju szkolnictwa zawodowego, w tym walka o opracowanie jednolitego programu nauczania.

Dużą rolę Sekcja Poligrafów SIMP przykłada utrwalaniu tradycji i pamięci historycznej. W tym zakresie aktywnie współpracuje m.in. z Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, wspierając placówkę w staraniach o nowy lokal, wzbogacanie jej zbiorów, biorąc aktywny udział w organizowanych tam wystawach i spotkaniach, w tym w Dniu Drukarza, który w tym roku poświęcony był 240. rocznicy śmierci drukarza i wydawcy Michała Groella. Ta współpraca będzie w dalszym ciągu kontynuowana.

Podczas tej kadencji Zarządu minie 70 lat od powstania Sekcji Poligrafów SIMP – należy więc godnie ją uczcić.

Omówiono też warunki finansowania prac Sekcji.

[info ap; na zdjęciu (od lewej strony): Adam Zindulski. Andrzej Jabłoński, Jerzy Okupnik, Tadeusz Filipek, Andrzej Szaefer, Tadeusz Chęsy, Andrzej Palacz, Bogdan Wyrzykowski, Jerzy Kopacz, Antoni Szczepański, Zbigniew Chwedczuk]

Dodaj komentarz