Ludzie Polskiej Książki (LPK)

LPK: Bogusława Radziwon

Bogusława Radziwon, wydawca, redaktor, współzałożycielka i właścicielka Wydawnictwa Trio. Ur. 27 VII 1954, Warszawa. Wykształcenie: ukończyła (1978) studia w Instytucie Transportu Politechniki Warszawskiej, mgr inżynier. Absolwentka Studium Edytorskiego PTWK. Praca, kariera zawodowa. Po studiach przez 8 lat pracowała jako redaktor w Wydawnictwach Komunikacji i Łączności (w tym czasie w teorii i praktyce poznawała pracę wydawcy i redaktora). W 1992 założyła wraz z mężem Wojciechem (informatykiem) Wydawnictwo Trio; 1995-2017 właścicielka i dyrektor, kierowała wydawnictwem samodzielnie, współpracując w tworzeniu programu wydawniczego i dbaniu o wysoki merytoryczny poziom wydawanych książek ze środowiskami naukowymi (gł. UW – Instytutem Historycznym i Instytutem Socjologii), organizowała i kontrolowała procesy redakcyjne i produkcyjne, zajmowała się marketingiem i promocją (coroczne katalogi, strona www, prowadzenie spotkań promocyjnych, kontakty z mediami itp.). Wydawnictwo Trio miało szeroką ofertę książek na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim gł. z dziedziny humanistyki. Uruchomiono szereg serii wydawniczych, a w Komitetach Redakcyjnych znaleźli się znani naukowcy. Seria: “Historia Powszechna”, zainaugurowana została Historią powszechną średniowiecza B. Zientary (1994). Ukazały się w niej zarówno wznowienia (np. Wiek oświecenia J. Maciszewskiego), jak nowe pozycje – m.in. nagrodzona Nagrodą Klio Historia powszechna. Wiek XIX T. Kitzwaltera. Popularnonaukową serią była “Historia Państw świata w XX i XXI w.” zainaugurowana 1997 wspólnie z Instytutem Historycznym UW; ukazało się 40 pozycji (m.in. o Izraelu, Ukrainie, Białorusi, Chinach). Od 1996 zainteresowaniem cieszyła się seria “Oblicza Japonii” przygotowana z inicjatywy prof. J. Tubielewicz. W serii wydano 18 tytułów, m.in. Buddyzm japoński…M. Kanerta oraz – już poza serią – Maska na japońskiej scenie…E. Żeromskiej (Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego za najlepszą książkę o teatrze). Seria ,,W krainie PRL” (65 tytułów wydanych w latach 2001-2011, przewodniczył Komitetowi Redakcyjnemu prof. M. Kula) została wyróżniona za ,,nowatorskie studia historyczne…” (2005, Poznański Przegląd Nowości). Wiele książek z tej serii otrzymało nagrody, m.in. M. Zaremby Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce nagrody Klio, ,,Polityki” i Ministra Kultury, czy B. Brzostka Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955-1970 (nagroda Klio, Najlepsze Varsaviana). W serii “Obyczaje – Prawo i Polityka – Życie Codzienne” od 2003 ukazało się 19 tytułów pod redakcją prof. J. Kurczewskiego). W serii “O wojnach i Konfliktach”, opisującej konflikty międzypaństwowe na przestrzeni wieków, ukazało się 8 tytułów. Trio wydało też cykl nowoczesnych podręczników z zakresu archeologii (m.in.: A. Buko Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy – interpretacje, Nagroda Klio, W. Duczki Ruś wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, Nagroda Klio i Nagroda Zagraniczna ,,Przeglądu Wschodniego”. We współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej i Instytutem Archeologii PAN Trio wydało serię monografii początków miast polskich Origines Polonorum, było również współwydawcą (z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych) tomów Katyń. Dokumenty Zbrodni. Książki wydane przez Trio otrzymały ponad sto nagróَd i liczne wyrَóżnienia. Słynne są np.: Encyklopedia wojen napoleońskich R. Bieleckiego, Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej B. Cywińskiego, wydane wspólnie z Centrum Europejskim Natolin, wielokrotnie nagrodzone i nominowane do Książki Historycznej Roku 2012. Cenione wydawnictwo poniosło jednak dotkliwą porażkę w sferze biznesowej. Działalność społeczna. Przez wiele lat była członkiem Polskiej Izby Książki. Współorganizowała (2010) Salon Polityczny Kobiet oraz akcję antyparytetową (w tym portal dyskusyjny parytety.pl); działalność ta trwała do 2012. Od listopada 2012, przez prawie trzy lata, B.R. wraz z Aleksandrą Biniszewską (szefową Fundacji Lwów i Kresy, właścicielką Muzeum Lwowa i Kresów w Kulkówce) organizowały w Muzeum w Kulkówce Salon Tradycji Polskiej. Prowadziły tam spotkania i koncerty, zainaugurowały “Bibliotekę Kresową” (ważny cykl książek W. Helaka), podejmowały akcje społeczno-edukacyjne służące głównie promowaniu wiedzy o historii i kulturze polskiej na Białorusi, Litwie i Ukrainie, dokąd przekazano ponad 3 tysiące książek w ramach akcji “Książki dla Polakóَw na Wschodzie” (wspartej przez Bank BZ WBK). W 2012 Wydawnictwo Trio prowadziło też akcję promocyjną czytelnictwa książek wśród uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku (wspartą przez TERMIKA S.A.) pod hasłem “Czytać każdy może”. Odznaczenia: Krzyż Wolności i Solidarności oraz Złoty Krzyż Zasługi (2017).

Bogusława Radziwon z wnukami

Dodaj komentarz