Szkolenia

I Konferencja “Święto Książki”

Niektórzy przepowiadali, że książki drukowane czeka rychły koniec, tymczasem – mimo mniejszych nakładów – liczba i różnorodność tytułów wciąż rośnie, a wielbiciele tradycyjnych książek nadal po nie sięgają. Z tym większą przyjemnością Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca magazynu „Świat DRUKU” i organizator wydarzeń branżowych w ramach Akademii Wiedzy, zaprasza na konferencję „Święto Książki”, która odbędzie się 21 marca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Nimbus, mieszczącym się przy Al. Jerozolimskich 98 w Warszawie.

Mamy nadzieję, że wydarzenie to stanie się platformą wymiany doświadczeń i pomysłów dla wszystkich osób związanych z branżą wydawniczą: wydawców, drukarń i dostawców maszyn, sprzętu, podłoży i materiałów eksploatacyjnych. Program konferencji zapowiada się bardzo interesująco. Będziemy dyskutować o blaskach i cieniach rynku książki, sytuacji wydawnictw i księgarń oraz o wyzwaniach dla producentów innowacyjnych publikacji. Prelegenci opowiedzą m.in. o innowacjach technologicznych w mediach drukowanych, w tym o cyfrowym druku książek, cyfrowych technologiach uszlachetniania opraw oraz o innych wyzwaniach technicznych, które stoją przed drukarniami dziełowymi.

Współorganizatorami konferencji są firmy: Kodak, Konica Minolta, Reprograf, SCORPIO; partnerem konferencji została firma hubergroup Polska; partnerami wspierającymi – Biblioteka Analiz, COBRPP, Polska Izba Książki oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, zaś patronat nad wydarzeniem objęły: Polska Izba Druku, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz czasopisma „Wydawca” i „Świat DRUKU”.

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo na stronie oraz poniżej w informacji:
http://www.akademia-wiedzy.eu/Konferencje/Poligrafia/Swieto-Ksiazki-2019/Program

Prosimy o rejestrację elektroniczną i zapoznanie się z regulaminem konferencji na stronie:
http://www.akademia-wiedzy.eu/Konferencje/Poligrafia/Swieto-Ksiazki-2019/Regulamin-i-formularz-zgloszeniowy

Na zgłoszenia czekamy do 12 marca 2019 r.

Program konferencji
9.00–10.00 Rejestracja uczestników konferencji. Powitalna kawa. Rozmowy kuluarowe

10.00–10.05 Rozpoczęcie konferencji. Przedstawienie programu, osób i firm współtworzących konferencję
Jolanta Ziemniak-Ronke, dyrektor wydawnictwa, Polski Drukarz sp. z o.o.

10.05–10.35
Blaski i cienie rynku książki
Piotr Dobrołęcki, naczelny redaktor „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, Biblioteka Analiz

10.35–11.05
Druk cyfrowy książek w technologii inkjetowej
Paweł Szpil, Product Manager, Reprograf

11.05–11.35
Cyfrowe technologie uszlachetniania opraw
Krzysztof Pisera, dyrektor ds. zarządzania ofertą, SCORPIO
Piotr Ronke, dyrektor handlowy, SCORPIO

11.35–11.55 Przerwa kawowa

11.55–12.25
Gutenberg w czasach Google – wyzwania dla producentów innowacyjnych książek
Jacek Hamerliński, dyrektor, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

12.25–12.55
Zdalna akceptacja plików jako efektywna i bezpieczna współpraca wydawnictwa z drukarnią
Sławomir Iwanowski, Regional Sales & Newspaper Manager, Kodak Poland

12.55–13.25
Jak połączyć mokre z kwadratowym? Czy istnieje wysokomarżowa produkcja książek na żądanie?
Mateusz Woźniak, dyrektor sprzedaży urządzeń produkcyjnych, Konica Minolta

13.25–14.15 Lunch

14.15–14.45
Przyszłość książki drukowanej
Wiesław Cetera, adiunkt, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

14.45–15.05
Najważniejsze działania Polskiej Izby Książki w zakresie legislacji i promocji świata książki
Grażyna Szarszewska-Kühl, dyrektor generalna, Polska Izba Książki

15.05–15.40
Dyskusja i podsumowanie konferencji
Prowadzenie: Magdalena Korczyńska, sekretarz redakcji „Świata DRUKU”, Polski Drukarz

15.40–16.30 Przerwa kawowa. Zakończenie konferencji
Program na dzień 20.02.2019.

21 marca 2019 r. Centrum Konferencyjne „Nimbus”, Al. Jerozolimskie 98 w Warszawie
(info Świat Druku)

Dodaj komentarz