Ludzie polskiej poligrafii

Antonia Kuchlewska

Antonia Kuchlewska, ur. 8.02.1944, Białystok. Wykształcenie: magister kulturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Praca zawodowa: Od 1965 roku w Białostockim Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej na różnych stanowiskach w zakresie kultury. Od 1987 roku zatrudniona w Białostockich Zakładach Graficznych. W latach 1992-99 jako dyrektor d/s ekonomicznych wspólnie z dyrektorem K. Zaczkiem wyprowadziła BZGraf z pierwszej zapaści finansowej. Po komercjalizacji zakładu ówczesny minister Emil Wąsacz powołał Antoninę Kuchlewską z dn. 01.01.2000 r., na stanowisko prezesa zarządu BZGraf. Kierowany zdecydowaną ręką zakład rozpoczął inwestowanie w nowe technologie, nowy sprzęt i nowe maszyny. W drukarni pojawiły się: automat do montażu okładek, maszyna do tłoczenia folią, niciarki Aster, pierwsza w Polsce maszyna do oprawy zintegrowanej (model SAB włoskiej firmy Petratto), nowoczesna linia introligatorską Sigloch – BF, (była to pierwsza tego typu linia w Polsce), system CTP oraz 4-kolorowa maszyna offsetowa Rapida 105 wraz z systemem kontroli jakości Densitronic S, do którego podłączono również pracującą już od trzech lat w BZGraf Rapidę 104 (jedyna, tego typu, konfiguracja w Polsce). Inwestycje zdecydowanie zwiększyły możliwości produkcyjne zakładu. W sierpniu 2007 roku została nieoczekiwanie odwołana ze stanowiska. To wydarzenie, mające wyraźne podłoże polityczne, zostało negatywnie przyjęte przez wydawców, którzy odwrócili się od zakładu, lokując swą produkcję w innych drukarniach. W ciągu czterech lat nieudanych rządów następujących po sobie prezesów, zakład znalazł się na skraju bankructwa.
Po odejściu z BZGraf A. Kuchlewska podjęła pracę jako doradca w firmie Europapier oraz w drukarni Druk Serwis w Ciechanowie.
W grudniu 2011 roku BZGraf S.A. zostały sprzedane inwestorowi branżowemu. Nowy właściciel najpierw zatrudnił Kuchlewską jako doradcę zarządu a od lutego 2012 r. powierzył jej stanowisko prezesa zarządu. Przy wsparciu właściciela W. Lipki, A. Kuchlewska doprowadziła do restrukturyzacji zatrudnienia w drukarni, zwiększyła sprzedaż, ustabilizowała sytuację finansową firmy, wyprowadziła zakład na prostą pod względem ilości i wartości zamówień. W drukarni ponownie pojawiły się nowe maszyny drukujące oraz introligatorskie m.in. maszyna Rapida 105-4, Rapida 106-8 SW4, dwuzespołowa SM102-2, linia do oprawy złożonej BF 513, automat do montażu okładek DA, falcerka, niciarka, zbieraczka.
W białostockiej drukarni A. Kuchlewska pracowała przez 27 lat. Z końcem września 2018 r. złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Zawsze elegancka i na poziomie, zdobyła sobie ogromną sympatię i poważanie wśród kolegów i koleżanek z branży poligraficznej a także wśród wydawców.

Nagrody i odznaczenia: kierowany przez Kuchlewską zakład wielokrotnie nagradzany był w konkursach branżowych np. honorującym wysoką jakość poligraficzną Złotym Gryfem oraz Diamentowym Gryfem. W konkursach ogólnobranżowych wielokrotne otrzymywał nominacje do Gazel Biznesu oraz statuetkę Gazeli Biznesu w 2006 r. Wciąż zajmuje czołowe lokaty w organizowanym przez redakcję ,,Wydawcy” Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych (m.in. pierwsze miejsce w latach 2015 i 2016, drugie miejsce w 2013, trzecie miejsce w 2017). Osobiście A. Kuchlewska odebrała Medal Zasłużony dla Ceramiki, Medal Pamiątkowy PTWK (2017 r.) oraz medal „Zasłużony dla Polskiej Poligrafii” (2018 r., medal przyznaje Polska Izba Druku).

W numerze 9-10 „Wydawcy” z 2007 roku, relacjonując naszą wizytę w BZGraf.SA po zmianach w zarządzie drukarni, pisaliśmy: „Pani prezes Antoninie Kuchlewskiej dziękujemy [w imieniu branży wydawniczej] za wieloletnią i owocną współpracę i świetne kierowanie przedsiębiorstwem – z tego odcinka swego życia zawodowego może być Pani dumna”. Te słowa nic nie straciły na aktualności a zyskały jeszcze mocniejsze, bardziej wyraziste brzmienie. *(ap)

Dodaj komentarz