Różne

Nagroda literacka “Planeta Izabelin”

Centrum Kultury Izabelin ogłasza pierwszą edycję nowej nagrody literackiej PLANETA IZABELIN. Laureatem corocznej nagrody dla najlepszej książki o szeroko rozumianej tematyce ekologicznej zostanie żyjący polski autor za książkę opublikowaną w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Regulamin konkursu nie przewiduje żadnych ograniczeń gatunkowych.


Wyboru laureata dokona jury nagrody pod przewodnictwem dr. Andrzeja G. Kruszewicza.

Nagroda wynosi 20 000 zł.

Regulamin nagrody znajdą Państwo na stronie www.centrum.izabelin.pl

Zgłoszenia (wraz z dwoma egzemplarzami książek – książki nie będą zwracane) należy wysyłać na adres: CKI, 05-080 Izabelin, ul. Matejki 21, w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2019 r.

Wszelkie ew. pytania prosimy kierować do sekretarza jury p. Iwony Mazurek
tel. 22 7526817
iwona.mazurek@centrum.izabelin.pl

Dodaj komentarz