Szkolenia

XLI Konfrontacje Poligraficzne

W dniu 26 marca 2019 roku po falstarcie spowodowanym ostatkami (28.02.2019 r.) odbyły się XLI Konfrontacje Poligraficzne pod intrygującym tytułem „Niekonwencjonalne podłoża a drukowanie techniką cyfrową”.


Tradycyjnie, od 2014 po raz 16, miejscem spotkania była sala konferencyjna w Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie na ul. Sapieżyńskiej 10 A.
Moderatorem konferencji był niezastąpiony dr hab. inż. Stefan Jakucewicz – tym razem również z referatem wprowadzającym.
Tytuł konfrontacji dość dziwny, ale po zapoznaniu się z tytułami referatów staje się czytelny. W tym przypadku niekonwencjonalny to znaczy klasyczny (analogowy). Celem konfrontacji było zapoznanie uczestników z możliwością drukowania cyfrowego na różnych podłożach w tym i na normalnych masowych papierach, które mogą zastąpić tzw. „papiery dedykowane” czyli produkowane specjalnie dla danej techniki cyfrowej czy też ich wariantom. Tematyka została ograniczona do dwóch technik drukowania cyfrowego mających obecnie najszersze zastosowanie, tj. do drukowania elektrofotograficznego i natryskowego.
Podczas Konfrontacji wygłoszono pięć interesujących referatów. Pierwszy referat pt. „Podłoża, tonery i atramenty do drukowania techniką cyfrową – charakterystyka ogólna, wymagania” wygłosił dr hab. inż. Stefan Jakucewicz. W referacie scharakteryzowano podłoża i środki kryjące stosowane w drukowaniu cyfrowym, którego zakres zawężono do elektrofotografii, drukowania natryskowego i magnetograficznego. Przedstawiono wymagania stawiane papierom do drukowania cyfrowego oraz metody ich atestacji. Podzielono się możliwościami stosowania papierów masowych (analogowych), głównie offsetowych i powlekanych do drukowania cyfrowego. Papiery te są znacznie tańsze od papierów produkowanych specjalnie do drukowania techniką cyfrową. Jakość odbitek jest z reguły zadowalająca. Nie można tylko dobrać papieru klasycznego do drukowania barwnych fotografii. Scharakteryzowano także inne podłoża niepapierowe stosowane do drukowania techniką cyfrową.

W drugim referacie pt. „Drukowanie techniką cyfrową z wykorzystaniem papierów analogowych”, wygłoszonym przez dr inż. Katarzynę Pilczyńską z Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP Politechniki Warszawskiej zostały zaprezentowane, przeprowadzone przez nią badania nad stosowaniem papierów klasycznych do drukowania natryskowego i elektrofotograficznego z ciekłym tonerem. W obu przypadkach udało się określić, jakie parametry powinien posiadać papier, aby nadawał się do drukowania techniką cyfrową dając odbitki o dobrej jakości, porównywalne z odbitkami uzyskanymi na papierach specjalnych, z wyłączeniem drukowania barwnych fotografii.

Kolejny, trzeci referat „Drukowanie techniką cyfrową opakowań i etykiet” wygłosiła dr inż. Svitlana Khadzhynova, zastępca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Papiernictwa i Poligrafii, Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechniki Łódzkiej. W referacie przedstawiła systemy drukowania: etykiet technikami cyfrowymi: elektrofotografią i techniką natryskową oraz technikami hybrydowymi (połączeniem technik cyfrowych z fleksografią), wykrojów pudełek składanych oraz tektury falistej. Zaprezentowała także metody uszlachetniania druków cyfrowych. Na zakończenie swojego wystąpienia omówiła zagadnienia związane z jakością odbitek cyfrowych oraz sposoby ich oceny.

Autor czwartego referatu „Specyfika wymagań drukowania cyfrowego – DTP” Daniel Koper – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Księgarskim im. Stefana Żeromskiego w Warszawie i właściciel firmy ADan Koper Sp. z o.o., podzielił się ze słuchaczami swoim wieloletnim doświadczeniem z zakresu cyfrowej techniki drukowania plakatów wielkoformatowych. Autor wskazał miejsca i przyczyny popełniania błędów szczególnie przez zamawiającego druk, jak również przez wykonawcę. Następnie omówił tzw. „specyfikację”, czyli wymagania techniczne materiałów i sposobu przygotowania prac do drukowania. W referacie zreferował także zagadnienie drukowania wielkoformatowego na nietypowych podłożach takich jak: drzwi drewniane, tafle szklane (imitacje marmuru), panele garażowe. Są to mimo tych „dziwności” druki wysoko spersonalizowane.

Wystąpienie kończące Konfrontacje „Drukowanie techniką cyfrową na podłożach niekonwencjonalnych – sucha elektrofotografia – doświadczenia praktyka” zaprezentował Mieczysław Jakubicki, Prezes zarządu CENTRUM POLIGRAFII Sp. z o.o. Podzielił się z uczestnikami swoim ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie stosowania drukowania elektrofotograficznego z suchym tonerem do produkcji książek. Ze względu na wysokie koszty specjalnych papierów do drukowania cyfrowego, od samego początku swej działalności, eksperymentował i prowadził badania nad zastosowaniem papierów masowych głównie offsetowych i powlekanych przeznaczonych do drukowania techniką offsetową. Stosowanie papierów specjalnych (dedykowanych) do elektrofotografii z suchym tonerem, z punktu widzenia pożądanej ceny wydrukowania książki było i jest nie do przyjęcia. Lata doświadczeń pozwoliły wypracować kryteria doboru papierów analogowych (klasycznych) do drukowania książek. W chwili obecnej w drukarni Mieczysława Jakubickiego używa się tylko około 5% papierów specjalne produkowanych do drukowania techniką cyfrową.
W tym miejscu należy pokreślić fakt, że każdy producent maszyn cyfrowych „ma swój papier” choć go nie produkuje, nie ma własnej papierni i jest on znacznie droży od papierów tradycyjnych, co stawia drukarnie cyfrowe w trudnym położeniu – po prostu produkcja wielu produktów jest nieopłacalna ekonomicznie. Lekarstwem jest stosowanie tańszych papierów tradycyjnych.

Po każdej prezentacji był czas przeznaczony na pytania i dyskusję. Panel dyskusyjny, tzw. „rozbójnik” był również zaplanowany po zakończeniu wszystkich prelekcji. Wszystkie dyskusje były obszerne, dość szczegółowe i fachowe. Wierzymy, że przyczynią się one w znaczący sposób do podniesienia wiedzy merytorycznej uczestników Konfrontacji.
W XLI Poligraficznych Konfrontacjach uczestniczyło ponad 80 osób, w tym nieodpłatnie ponad dwudziestu uczniów i nauczycieli z Technikum Poligraficznego, Technikum Księgarskiego, Zespołu Szkół nr 26 oraz studentów i wykładowców z Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie tematem Konfrontacji i udział, a prelegentom za merytoryczne i bardzo interesujące wystąpienia.

Pragniemy również poinformować, że 23 maja br. odbędzie się kolejna edycja Konfrontacji, pod tytułem „Druk wielkoformatowy”. Pełna agenda już wkrótce.

Foto: K. Rainka
(info SJ/SAIP PW)

Dodaj komentarz