Różne

Laur im. Joanny i Jana Kulmów

Biblioteka Naukowa rusza z Nagrodą “Laur im. Joanny i Jana Kulmów”.

W skład Kapituły Nagrody wchodzą: dr Agnieszka Strojek – przwodnicząca (wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego), Ewelina Rąbkowska (kierownik Muzeum Książki Dziecięcej) – z-ca przewodniczące, Mirosława Dymek (kustosz w Bibliotece Publicznej Gminy Leszno), prof. Grzegorz Leszczyński (dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM UW), Monika Ostrowska (kierownik Biblioteki im. W. Chotomskiej w Płocku).

Organizator zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do Nagrody w dwóch kategoriach: popularyzacji czytelnictwa oraz twórczości. Zgłoszenia stanowią załącznik do Regulaminu Nagrody. Termin nadsyłania zgłoszeń – do końca kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej na stronie organizatora >>>

Dodaj komentarz