Konkursy PTWK

Konkurs PTWK “Najpiękniejsze Książki Roku 2019”


Znamy laureatów tegorocznej edycji Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2018. 23 maja, podczas X Warszawskich Targów Książki wyróżnieni, nagrodzeni wydawcy, graficy i drukarze odebrali stosowane dyplomy.


A oto nagrodzone pozycje:

W dziale LITERATURA PIĘKNA nagród nie przyznano


Dział II: KSIĄŻKI NAUKOWE, POPULARNONAUKOWE (HUMANISTYKA)

ART BRUT. RÓŻNORODNIE; redakcja Joanna Daszkiewicz, współredakcja Sonia Rammer
› projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku: Marcin Markowski
› wydawca: Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
› druk i oprawa: Drukarnia DRUKMANIA, Daszewice


Dział III: KSIĄŻKI MATEMATYCZNE, PRZYRODNICZE I TECHNICZNE

O DRZEWACH, KTÓRE WYBRAŁY TATRY; Tomasz Skrzydłowski i Beata Słama
› projekt graficzny: Bartłomiej Witkowski
› fotografie na okładkach: Agata i Mateusz Matysiak
› wydawca: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane
› druk i oprawa: Drukarnia AKAPIT, Lublin


Dział IV: KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dwie nagrody:
KSIĄŻKA OTWARTA NA ŚWIAT. PODRÓŻ PO MUZEUM EMIGRACJI I NIE TYLKO; koncepcja i tekst Anna Posłuszna, Katarzyna Witt
› opracowanie graficzne i ilustracje: Dawid Ryski
› przygotowanie do druku: Marta Bielska
› wydawca: Muzeum Emigracji, Gdynia
› druk i oprawa: Drukarnia ALAKANUK, Topolin

SERIA „PIERWSZE OBRAZY”: 1. PRAPTAKI I INNE ZWIERZAKI, 2. ROGACZE I PRZEŻUWACZE, 3. PASTERZE i TANCERZE; Joanna Merkuria Czerwińska
› projekt graficzny i ilustracje: Joanna Merkuria Czerwińska
› wydawca: Wydawnictwo DWIE SIOSTRY
› druk i oprawa: Drukarnia DRUK-INTRO, Inowrocław


Dział V: PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE

SERIA PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH: 1. PROJEKTOWANIE INFORMACJI WIZUALNEJ. WPROWADZENIE, 2. LICZBA i PROPORCJA w KOMUNIKACJI WIZUALNEJ; Anna Myczkowska-Szczerska
› projekt graficzny i skład: Anna Myczkowska-Szczerska
› wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
› druk i oprawa: Drukarnia PASAŻ, Kraków


Dział VI: SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, LEKSYKONY, PORADNIKI

QUARKS, ELEPHANTS & PIEROGI: POLAND IN 100 WORDS; Mikołaj Gliński, Matthew Davies i Adam żuławski
› ilustracje, projekt graficzny i typograficzny: Magda Burdzyńska
› wydawca: Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa
› druk i oprawa: Drukarnia AKAPIT, Lublin


Dział VII: ALBUMY

POLSKI TEATR TAŃCA 1973-2018; praca zbiorowa
› projekt i skład graficzny: Ryszard Bienert
› fotografie: Andrzej Grabowski
› wydawca: Polski Teatr Tańca, Poznań
› druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa


Dział VIII: KATALOGI, WYDAWNICTWA bIbLIOFILsKIE I INNE

REWOLUCJA W SYPIALNI. ŁÓŻKA W XIX WIEKU; Małgorzata Korżel-Kraśna
› projekt graficzny: Joanna Jopkiewicz
› wydawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
› druk i oprawa: Zakład Poligraficzny SINDRUK, Opole


W 59. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2018 wzięło udział 108 firm wydawniczych, które nadesłały 204 tytuły opracowane przez twórców zamieszkałych w Polsce. Wydawcy nagrodzonych i wyróżnionych pozycji otrzymali dyplomy honorowe, zaś drukarnie listy gratulacyjne. Twórcom opracowań edytorsko-artystycznych przyznano dyplomy i nagrody finansowe.

Książki oceniało Jury Konkursu w składzie: Agata Szydłowska – przewodnicząca, Leszek Bielski, Małgorzata Gurowska, prof. Wiktor Jędrzejec, Ryszard Kryska, Monika Marek-Łucka, Piotr Rypson i Andrzej Tomaszewski.
(info ap)

Dodaj komentarz