Różne

Rusza konkurs “Książka Historyczna Roku”

Polskie Radio, Telewizja Polska, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury ogłaszają kolejną, już 12. edycję konkursu „Książka Historyczna Roku” – Nagroda im. Oskara Haleckiego. Celem konkursu jest popularyzacja dziejów Polski w XX wieku oraz promocja czytelnictwa książek historycznych.


Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach:

  • Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku;
  • Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku;
  • Najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami;
  • Najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym.

Laureaci Nagrody w dwu pierwszych kategoriach zostaną wyłonieni w trzech etapach: odrzucenie publikacji, które nie spełniają wymagań regulaminu (czytaj); wybór po 10 książek nominowanych, wyłonienie laureatów. Swoich zwycięzców wskażą również czytelnicy w głosowaniu internetowym (głosowanie dniach 1-31.10.2019).

W skład Jury zasiądą: prof. dr hab. Andrzej Nowak, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Antoni Dudek, dr hab. Jan Jacek Bruski, dr Piotr Gontarczyk, Piotr Semka, prof. dr hab. Jan Rydel oraz ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk.

Fundatorami nagród są organizatorzy: Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury.


Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2018 r., a 30 czerwca 2019 r. Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Wydawca może zgłosić maksymalnie trzy tytuły, rektor – jeden. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do 30 czerwca br. na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa) dwóch egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego. Książki zgłoszone po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.
(info wg materiałów organizatora)

Dodaj komentarz