Rynek wydawniczy

Nabór do “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – priorytet 2 “Infrastruktura bibliotek 2016-20” rozstrzygnięty

Instytut Książki informuje, że V nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” został rozstrzygnięty.


Złożono 161 wniosków, w tym 153 wnioski poprawne formalnie na łączną kwotę dofinansowania 164 324 409,00 zł. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostały 22 wnioski o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej. Przyznano dofinansowania w łącznej kwocie 21 305 350,00 zł na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na lata 2019-2020.
Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania (jeśli wniosek uzyskał co najmniej 60 punktów w ocenie merytorycznej). W budżecie Priorytetu zabezpieczone zostały środki na procedurę odwoławczą, a Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach tej procedury może rozdysponować następujące środki: na 2019 r. – 4 569 847,00 zł (środki inwestycyjne) oraz 567 272,00 zł (środku bieżące); na 2020 r. – 2 265 200,00 zł (środki inwestycyjne) oraz 581 764,00 zł (środki bieżące).
(info wg Instytut Książki)

Dodaj komentarz