Wystawy

Ekslibrisy i grafiki K. Wiszniewskiego w Podkowie Leśnej

Miejska Biblioteka w Podkowie Leśnej im. Poli Gojawiczyńskiej zaprasza na wystawę ekslibrisu i grafiki KAZIMIERZA WISZNIEWSKIEGO. Wernisaż wystawy w sobotę 13 lipca 2019 r., Czytelnia pod Modrzewiami (ul. Błońska 50), godzina 16:00.


Ekslibris jest najwłaściwszym i najszlachetniejszym sposobem oznaczenia własności książki, gdyż jako miniaturowe dzieło sztuki graficznej budzi uczucia estetyczne, będąc jednocześnie dowodem kultury jej właściciela. Istota ekslibrisu związana jest więc z umiłowaniem książki, z poziomem kulturalnym człowieka i podkreśla więź istniejącą między książką a jej właścicielem, którego imię i nazwisko widnieją na znaku graficznym* .

Miasto-ogród Podkowa Leśna od początków swojego istnienia stanowi swoistego rodzaju kolonię artystyczną, co nas współczesnych zobowiązuje do kultywowania tej tradycji. Projekt niniejszy odwołuje się, do niejednokrotnie potwierdzanych, potrzeb mieszkańców w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, której wysublimowaną, esencjonalną formą jest grafika. Znakomite połączenie tradycji literackich i artystycznych stanowi właśnie grafika, będąca techniką plastyczną najczęściej wykorzystywaną przy tworzeniu ekslibrisów, integralnie związanych z książką.

Wystawa ekslibrisu i grafiki Kazimierza Wiszniewskiego pn. „Miłe złego początki” stanowić będzie hołd oddany jednemu z najwybitniejszych, a zarazem najbardziej pracowitych grafików polskich, który w latach 1923-60 wykonał co najmniej 700 ekslibrisów oraz ogromną liczbę grafik, głównie w technice drzeworytu. Wspomnieć należy, iż był to twórca głuchoniemy. Ekspozycja zaprezentuje, jako studium przypadku, powstawanie nowej kolekcji ekslibrisów i grafiki p. Józefa Kolinka, dla którego inspiracją była działalność współpracującej ze Stowarzyszeniem „Ogród Sztuk i Nauk” Filii MBP im. P. Gojawiczyńskiej – Podkowiańskiej Galerii Ekslibrisu. Galeria ta już trzykrotnie zorganizowała, przyjęte z wielkim uznaniem lokalnej społeczności, wystawy ekslibrisów. Pokłosiem tychże było, wydanie utrzymanych na wysokim artystycznym i edytorskim poziomie, a jednocześnie posiadających głębokie walory edukacyjne – katalogów. Podobny cel przyświeca omawianemu w niniejszym wniosku zadaniu, którego materialnym efektem będzie edycja katalogu wystaw.


* Wojciechowski J.M. Ekslibris. Godło bibliofila, Ossolineum. Wrocław, 1978.


(info MBP w Podkowie Leśnej)

Dodaj komentarz