Konkursy Różne

Nagroda Kościelskich 2019 odebrana

Aldona KOPKIEWICZ odebrała w sobotę 7 września w Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie tegoroczną Nagrodę Kościelskich. Pisarka otrzymała ją za tom poezji Szczodra, który ukazał się nakładem Wydawnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

„Jury doceniło oryginalność tego poematu, kunsztownie budującego świat pełen wewnętrznych napięć, wielowymiarowy, niepokojący, nasycony symboliką religijną i alchemiczną, a przy tym niezwykle zmysłowy” – podkreślono w oficjalnym komunikacie jury nagrody po obradach, jakie miały miejsce 1 czerwca.

Nagrodę przyznało jury obradujące w składzie: Ewa Bieńkowska, Włodzimierz Bolecki, Maria Bouvard, Anna Estreicher, Jens Herlth, Francois Rosset, Jacek Sygnarski, Ewa Zając i Jan Zieliński.

W uroczystości wzięła udział delegacja z gminy Miłosław na czele z burmistrzem Hubertem Gruszczyńskim. Wg burmistrza w przyszłym roku wręczenie Nagrody Kościelskich odbędzie się w Miłosławiu – tak ustalił z prezesem Fundacji Francois Rossetem.


Nagroda Kościelskich przyznawana jest od 1962 roku przez Fundację im. Kościelskich – jedną z najstarszych polskich instytucji kulturalnych, działającą w Genewie. Powstała ona na mocy testamentu zmarłej w lipcu 1959 Moniki Kościelskiej, wdowy po Władysławie Auguście Kościelskim, wydawcy, poecie i mecenasie sztuki. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju literatury i poezji polskiej poprzez przyznawanie nagród młodym twórcom polskim (głównie pisarzom i krytykom literackim), zamieszkałym w kraju bądź na emigracji. Laureatów wybiera Jury, powoływane przez Radę Fundacji, w której zasiadali m.in.: Kajetan Morawski, Konstanty Jeleński, Zygmunt Estreicher, Krzysztof Górski, Maria Danilewicz Zielińska. W skład Jury wchodzą członkowie Rady oraz eksperci, znawcy polskiej literatury współczesnej.

Wśród dotychczasowych laureatów tego prestiżowego wyróżnienia znaleźli się między innymi: Sławomir Mrożek, Zbigniew Herbert, Tadeusz Konwicki, Gustaw Herling-Grudziński, Jarosław Marek Rymkiewicz, Stanisław Barańczak, Edward Stachura, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Paweł Huelle, Jerzy Pilch, Wisława Szymborska, Marcin Świetlicki, Olga Tokarczuk, Jacek Podsiadło, Adam Wiedemann, Jacek Dehnel, Andrzej Franaszek, Szczepan Twardoch, Maciej Płaza i Urszula Zajączkowska.

W ubiegłym roku laureatką Nagrody została Joanna Czeczott, którą nagrodzono za książkę Petersburg, Miasto Snu opublikowaną przez Wydawnictwo Czarne w 2017 roku.
(info wg organizatora, zdjęcie gmina Miłosław)


Dodaj komentarz