EDYCJA 2018/2019 Konkurs EDYCJA

Konkurs EDYCJA: “Rytmy albo wiersze stałe”

Zbiór wierszy Bogusława Kierca. Książkę wyróżnia znakomita oprawa: złożona bez kancików (równo przycięty blok książki z okładką), spokojny układ graficzny, ładny skład. Zwraca uwagę kolor folii wykorzystanej do tłoczenie tekstu na okładce – mało widoczny w tle, za to lśniący przy poruszaniu książką.


RYTMY ALBO WIERSZE STAŁE

wydawca: Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy
autor: Bogusław Kierc
projekt graficzny i skład: Joanna Jopkiewicz
druk i oprawa: Argraf