Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Wyniki Agory w pierwszym półroczu 2019

W pierwszej połowie br. grupa kapitałowa Agora zanotowała wzrost przychodów o 7,8 proc. do 578,2 mln zł oraz 10 mln zł straty netto (wobec 9,9 mln zł zysku przed rokiem). Wzrosły wpływy z kin Helios i grupy AMS, a koszty obciążyło zamknięcie dwóch drukarni.


Do wzrostu przychodów Agory najmocniej przyczynił się segment filmowo-książkowy, który oprócz kin Helios obejmuje producenta filmowego Next Film i Wydawnictwo Agora. Jego przychody wyniosły w minionym półroczu 242 mln zł, aż o 32,4 proc. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Natomiast zajmująca się reklamą zewnętrzną grupa AMS zwiększyła wpływy o 4,1 proc. do 86,6 mln zł. Jednak w związku ze spadkami w reklamie prasowej i internetowej łączne wpływy reklamowe Agory zmalały o 3,5 proc. do 257,7 mln zł. Natomiast przychody z usług poligraficznych poszły w dół o 20,6 proc. do 25,5 mln zł. Koszty operacyjne firmy poszły w górę o 7,5 proc. do 586,9 mln zł. Nakłady na amortyzację podskoczyły aż o 75,1 proc. do 76,7 mln zł, a na restrukturyzację – o 55,6 proc. do 30,7 mln zł. Jest to związane głównie z zamknięciem w wiosną br. drukarni w Tychach i Pile i zwolnieniem ich zatrudnionych tam osób. Wiosną firma pożegnała się ze 147 pracownikami, stara się sprzedać zgromadzony tam sprzęt drukarski. Zysk EBITDA Agory, bez uwzględnienia nowego standardu rachunkowości MSSF 16, zmalał w skali roku z 33,9 do 32,5 mln zł. Natomiast zgodnie z tym standardem w minionym półroczu wyniósł 68 mln zł. Wynik netto firmy pogorszył się z 9,9 mln zł zysku do 10 mln zł straty. W pierwszej połowie ub.r. Agora zanotowała dodatkowe wpływy: 13,9 mln zł ze sprzedaży nieruchomości i 26,7 proc. ze zbycia 41 proc. akcji Stopklatki. Jednocześnie odpisała 15,7 mln zł należności od Ruchu i zawiązała 2 mln zł rezerwy w pionie prasowym.

Przychody Wydawnictwa Agora zwiększyły się o 16,3 proc. do 23,6 mln zł. Wzrosły wpływy ze sprzedaży „Gazety Wyborczej”, mniej z reklam. Pion prasowy Agory zanotował spadek półrocznych przychodów o 5,6 proc. do 98,6 mln zł. Zwiększyły się jedynie wpływy ze sprzedaży „Gazety Wyborczej” – o 8,3 proc. do 48,3 mln zł. Nastąpiło to głównie dzięki wyższym wpływom z prenumeraty cyfrowej „GW”, z której na koniec czerwca korzystało 193 tys. użytkowników. Natomiast przychody ze sprzedaży czasopism zmalały o 21,3 proc. do 5,9 mln zł (w drugiej połowie ub.r. Agora zrezygnowała z dalszego wydawania pism „Cztery Kąty”, „Ładny Dom”, „Dziecko” i „Niezbędnik Ogrodnika”), z reklam w „Gazecie Wyborczej” – o 11,5 proc. do 34,7 mln zł, a z reklam w czasopismach – o 34,3 proc. do 6,9 mln zł. Koszty operacyjne ograniczono o 20,9 proc. do 99,3 mln zł, przede wszystkim dlatego, że w pierwszej połowie ub.r. Agora odpisała 16,3 mln zł na należności od Ruchu i 2,2 mln zł na koszty restrukturyzacji.
(info wg wirtualnemedia.pl)

Dodaj komentarz