EDYCJA 2018/2019 Konkurs EDYCJA

Konkurs EDYCJA: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – “Ignacy Daszyński”

Wędrówka śladami Ignacego Daszyńskiego – zbiór dokumentów dotyczących życia prywatnego, działalności politycznej i partyjnej oraz oceny tego wybitnego Polaka.

Książka wydana w formacie kwadratowym, w eleganckiej oprawie płóciennej.


IGNACY DASZYŃSKI 

wydawcy: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archwum Akt Nowych 
opracowanie i wstęp: Robert Gębicki 
projekt graficzne: Lena Maminajszwili
przygotowanie do druku: Studio Reklamy i Wydawnictw “masz”
druk i oprawa: brak danych