Konkursy Różne

22. Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® po raz 22. przyznana zostanie nagroda w Konkursie im. Jana Długosza. Jego celem jest promowanie książek naukowych i  popularnonaukowych z obszaru szeroko rozumianej humanistyki. W tym roku organizatorzy otrzymali rekordową liczbę zgłoszeń. W rywalizacji wzięły udział 67 tytuły, spośród których jury wybrało finałową dziesiątkę. Zwycięzcę poznamy pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®. Otrzyma 30  000 zł oraz statuetkę wykonaną przez śp. prof. Bronisława Chromego.


Ideą konkursu jest popularyzowanie książek naukowych, wnoszących znaczący wkład w rozwój polskiej i międzynarodowej kultury oraz nauki. Spośród nadesłanych książek jury wybiera dziesięć tytułów. Dzieła te biorą udział w finałowej rywalizacji.

W jury Konkursu zasiadają przedstawiciele świata nauki pod przewodnictwem prof. dr hab. Władysława Stróżewskiego z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W składzie sędziowskim znajdują się także: prof. Andrzej Mączyński – Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Ryszard Nycz – Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jan Ostrowski – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Leszek Polony z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz prof. dr hab. Piotr Sztompka – b. kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor czynny Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera.

Nominowani w 22. Konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza:

  • Ewa Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018
  • Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018
  • Paweł Kowal, Testament Prometeusza: źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Warszawa-Wojnowice 2018
  • Michał Kurzej, Depingere fas est. Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor, iMEDIUS, Kraków 2018
  • Marcin Matczak, Imperium tekstu: Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018
  • Arkadiusz Morawiec, Literatura polska wobec ludobójstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
  • Radosław Ptaszyński, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 2018
  • Andrzej Szczerski, Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
  • Joanna Tokarska-Bakir, Pod klątwą: społeczny portret pogromu kieleckiego Tom I, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018
  • Kamil Zeidler, Estetyka prawa,  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego / Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2018

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w  Krakowie®, które w tym roku odbędą się w dniach 24-27 października br.
(info Targi w Krakowie)

Dodaj komentarz