Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Zmiany właścicielskie w Wydawnictwie Dwie Siostry

Wydawnictwo Dwie Siostry sp. z o.o. informuje, że w dniu 11 września 2019 roku w Warszawie została zawarta transakcja wykupu udziałów dotychczasowego mniejszościowego wspólnika spółki Wydawnictwo Dwie Siostry, przeprowadzona przez Kancelarię Walenta Chełchowski przy współpracy z firmą doradczą Larix Capital.

W wyniku transakcji całość udziałów w spółce Wydawnictwo Dwie Siostry należy obecnie do Jadwigi Jędryas i Ewy Stiasny. Obie współwłaścicielki są Członkiniami Zarządu spółki. Zmiana struktury właścicielskiej nie wiąże się z żadnymi innymi zmianami w profilu i trybie funkcjonowania spółki – wydawnictwo kontynuuje działalność w niezmienionym składzie kadrowym i zgodnie z dotychczasowym profilem.

(info Dwie Siostry)

Dodaj komentarz