EDYCJA 2018/2019 Konkurs EDYCJA

Konkurs EDYCJA: Fundacja Terytoria Książki, Żydowski Instytut Historyczny – “Niewysłane listy. Franciszka Themerson i Stefan Themerson”

Ona – malarka i ilustratorka, on – pisarz i filmowiec, autor eksperymentalnych fotografii. W 1938 roku wyjechali z Warszawy do Paryża. Po zaatakowaniu Francji przez Niemcy Franciszka trafiła do Londynu, jej mężowi udało to się dopiero w połowie 1942. Książka opowiada historię ich życia w latach 1940-42. Historię pisaną dokumentami, notatkami zapisywanymi w zeszytach,, listami, które pisali do siebie, a które nie bardzo wiadomo było dokąd wysłać.
Opracowania graficznego tej niezwykłej książki podjął się Pedro Cid Prorenca. Sprawnie wmontował ilustracje w tekst, ładnie porozdzielał różnymi krojami pisma bloki tekstu. Solidna, fachowa robota. Na uwagę zasługuje okładka z tłoczonym fragmentem listu o ciekawym, niebieskawym papierem, taki, w jaki kiedyś oprawiano zeszyty.


NIEWYSŁANE LISTY. FRANCISZKA THEMERSON i STEFAN THEMERSON 

wydawca: Fundacja Terytoria Książki, Żydowski Instytut Historyczny
koncepcja , wstęp i komentarze: Joasia Reichardt
opracowanie rękopisów polskich i przekładów tekstów anglojęzyczny:Joanna Błachno
przekład opowiadania Le Dieu de la Croix-Rousse: Anna Arno
projekt graficzny: Pedro Cid Prorenca
DTP: Krzysztof Gotowicki, Grzegorz Cofta
druk i oprawa: Akapit sp. z o.o.

Dodaj komentarz