Szkolenia

Bezpłatne szkolenie “Prawo autorskie i licencje Creative Commons”

Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego zapraszają redaktorów czasopism naukowych na bezpłatne szkolenie dotyczące Platformy Polskich Publikacji Naukowych i udostępniania treści na licencjach Creative Commons.


Szkolenie odbędzie się 5 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – współorganizatora spotkania, przy Pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-001 Katowice.

Na spotkaniu zostaną poruszone m.in. zagadnienia dotyczące otwartego dostępu – polityki, praw autorskich i przenoszenia praw, wydawania czasopism na wolnych licencjach, zalet udostępniania treści na platformie ICM UW. Przewidziano również czas na panel dyskusyjny z uczestnikami spotkania.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. PBN).

Rejestracja uczestników za pośrednictwem strony projektu: www.pppn.icm.edu.pl


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. Łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł.

(info organizatora)

Dodaj komentarz