Drukarnie dziełowe Poligrafia

Inwestycyjna rewolucja w Drukarni Read Me

Drukarnia ReadMe w bieżącym roku przeżywa prawdziwą inwestycyjną rewolucję. Złożyły się na nią trzy ważne wydarzenia.

Nowa hala drukarni

Po pierwsze, oddano do użytku nową halę produkcyjno-magazynową o powierzchni ponad 1400 m2 w której zgromadzono większość maszyn introligatorskich. Dwa zadaszone korytarze łączą ją z drugim budynkiem , w którym odbywa się druk. Dzięki temu rozwiązaniu zadrukowane arkusze transportowane są w celu wykonania dalszych procesów introligatorskich bez narażania ich na zmienne, zewnętrzne, często niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Nowa linia do oprawy miękkiej Kolbus KM 610

Drugim wydarzeniem, istotnym dla skrócenia czasu wykonania oraz poprawienia jakości publikacji był zakup i wdrożenie nowej linii produkcyjnej do oprawy miękkiej firmy Kolbus KM 610.
Linia składa się z 20-stacji zbierających i umożliwia oprawę prostą bądź ze skrzydełkami. Okładkę ze skrzydełkami wykonuje, w odróżnieniu od starszych modeli tej maszyny, w jednym ciągu produkcyjnym co daje dużą oszczędność czasu. Maksymalna prędkość to 7000 oprawionych egzemplarzy/godzinę, a maksymalna grubość oprawianego bloku wynosi 70mm.

Trzecim ważnym wydarzeniem było wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji książek o właściwościach bakteriostatycznych dzięki zastosowaniu nanotechnologii.
Bakteriostatyczność okładek to właściwość szczególnie pożądana w książkach o charakterze edukacyjnym, w przewodnikach turystycznych oraz tytułach dedykowanych do bibliotek i czytelni. Drukarnia ReadMe dysponuje stosownymi certyfikatami i wynikami badań laboratoryjnych potwierdzających osiągnięcie opisanego wyżej celu.


Drukarnia Readme istniejąca na rynku polskim od ponad 25 lat, to drukarnia dziełowa, offsetowa, arkuszowa, dysponująca pełnym parkiem maszynowym do druku czarno-białego i kolorowego oraz introligatornią wyposażoną w linie do opraw miękkich, twardych, zintegrowanych i zeszytowych.
Drukarnia zlokalizowana jest na peryferiach Łodzi i jest bardzo dobrze skomunikowana z magazynami głównych dystrybutorów książki w Polsce.
(info Drukarnia Read Me)


One thought on “Inwestycyjna rewolucja w Drukarni Read Me

Dodaj komentarz