Promocje książek Różne

Debata z udziałem Anne-Marie Thiesse, autorki głośnej książki „Powstawanie tożsamości narodowych. Europa w wiekach XVIII–XX”

Instytut Francuski w Polsce oraz Oficyna Wydawnicza Volumen mają zaszczyt zaprosić na debatę z udziałem Anne-Marie Thiesse, autorki głośnej książki „Powstawanie tożsamości narodowych. Europa w wiekach XVIII–XX”.


Fascynująca podróż w głąb narodów, w poprzek ich tożsamości
i przemian, ku przyszłości, którą bez narodów trudno sobie wyobrazić.

Stanisław Janecki

Uczestnicy: prof. dr hab. Remigiusz Forycki, Instytut Romanistyki UW, dr Wojciech Stanisławski, Nowa Konfederacja, Nicolas Nizowicz, przedstawiciel Kolegium Europejskiego. Debatę poprowadzi dr Małgorzata Bonikowska, Ośrodek THINKTANK

19 listopada (wtorek) 2019 r., godz. 19.00
Mediateka Instytutu Francuskiego
ul. Widok 12, Warszawa
Debata nagrywana przez Blogpress.


Klasyczna, przetłumaczona na wiele języków praca Powstawanie tożsamości narodowych opisuje kulturowe – całkiem niedawne – powstawanie narodów europejskich. Dziś, gdy globalizacja kwestionuje suwerenność państw narodowych, naród – wspólnota braterskiej solidarności, jawi się jako schronienie, a perspektywa jego zniknięcia stanowi zagrożenie dla spójności społecznej i warunków życia większości społeczeństw.


Naród się nie przeżył, nie zdewaluował, nie jest wrogiem nowoczesności. Naród to bowiem twór epoki nowożytnej, a właściwie XIX wieku. Narody mają przed sobą większą przyszłość niż za sobą wielką przeszłość, choć ich korzenie sięgają głęboko. I nie są żadnym gotowym fenomenem, skoro zdarza się wiele nieudanych prób ich budowania. Narody zyskują samoświadomość, gdy przepracują własne dziedzictwo. Europa narodów nie jest zagrożeniem dla Unii Europejskiej, lecz jej naturalną rzeczywistością, a może być nawet ratunkiem. Słabością Unii Europejskiej jest brak tych cech, które posiada naród. Książka Anne-Marie Thiesse to fascynująca podróż w głąb narodów, w poprzek ich tożsamości i przemian, ku przyszłości, którą bez narodów trudno sobie wyobrazić.
Stanisław Janecki


Anne-Marie Thiesse zajmuje się historią i socjologią literatury, historią kultury, transferami kulturowymi oraz narodowymi i regionalnymi tożsamościami kulturowymi. Związana przede wszystkim z Centre National de la Recherche Scientifique, jest też profesorem wizytującym na uniwersytetach m.in. w Lozan­nie, Cambridge, Amsterdamie, Saarbrücken, JNU Delhi, Genewie, Hanoi, również w natolińskim kampusie Kolegium Europejskiego w Warszawie.

(info Volumen)

Dodaj komentarz