Szkolenia

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW. Inauguracja nowego roku akademickiego

22 listopada rozpoczęła się kolejna edycja Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, działających na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.


Oficjalnego otwarcia dokonał i indeksy słuchaczom wręczył prof. Dariusz Kuźmina, prodziekan WDIB. Wykład inauguracyjny Polski rynek książki. Zarys problematyki wygłosił Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny “Magazynu Literackiego Książki”, przewodniczący komisji rewizyjnej PIK. 23 i 24 listopada w zagadnienia dotyczące obecnej sytuacji księgarstwa wprowadził słuchaczy Jerzy Okuniewski (wiceprezes Książnicy Polskiej i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich), wykład o przemyśle książkowym na świecie miał Paweł Waszczyk (współpracownik “Biblioteki Analiz” i portalu rynek-ksiazki.pl); cykl zajęć z prawa autorskiego zapoczątkował Andrzej Karpowicz (Kancelaria Juris).

PSPWiK utworzono przy Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w 1998 r., ich pierwszym szefem był prof. Radosław Cybulski, sekretarzem zaś Dorota Myko. Obecnie sekretarzem naukowym jest dr Agnieszka Chamera-Nowak, a za całość odpowiada dr hab. Marek Tobera – od 2002 r. współorganizator i sekretarz, od 2006 r. kierownik.

Program studiów obejmuje szeroko pojętą problematykę współczesnego rynku książki. Podstawowe przedmioty to Zarządzanie wydawnictwem (prowadzi Włodzimierz Albin – prezes PIK, szef Wolters Kluwer, przy współudziale Kariny Smolak i Jarosława Michalskiego z WK) oraz Marketing wydawniczy (Jacek Włodarczyk – BMR, wirtualnywydawca.pl). Znaczną liczbę godzin
przewidziano także na wspomniane już Prawo autorskie (mec. Andrzej Karpowicz) oraz Panoramę polskiego rynku książki (dr Grzegorz Boguta Doradztwo Wydawnicze GAB), Zarządzanie redakcją (Barbara Miecznicka i Iwona Kuc – Difin), Poligrafię i edytorstwo (Andrzej Palacz – Inicjał, wydawca.com.pl), Obrót prawami autorskimi, Budowanie listy wydawniczej (Beata Stasińska – WAB), Produkcję w wydawnictwie (Iwonna Stefańska), Relacje międzysektorowe, Książki audio (Arkadiusz Seidler – Audioteka), Książkę i prawo (Grzegorz Majerowicz – wiceprezes PIK, IPS-ABE), Książkowe public relations (dr Andrzej Rostocki – Polskie Towarzystwo Socjologiczne oraz A. Seidler).

Prócz już wymienionych, wśród wykładowców są także m.in. Beata Gutowska (Publio), Krzysztof Gutowski (plagiat.pl), Piotr Kierył (RM), ks. Leszek Skorupa (Jedność), dr Michał Zając (UW), Jolanta Zyzek (BookBook).

Zajęcia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie studiów zaocznych (zjazdy zajmują 5 weekendów w semestrze). Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2019/2010 r. naukę na PSPWiK UW podjęło ok. 20 osób, związanych z takimi firmami i instytucjami jak m.in. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwo Salezjańskie, Wydawnictwo Serafin, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Wydawnictwo Kwadryga, Książnica Polska, oficyny Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz “Gazeta Wyborcza”, “Gazeta Farmaceutyczna”, „Guide to Plastisc Surgery and Aesthetic Medicine”, Polskie Radio, Naczelny Sąd Administracyjny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Słuchaczami PSPWiK zostały w tym roku osoby sprawujące funkcje kierownicze (dyrektor wydawnictwa, kierownik księgarni, redaktor naczelny), a także pracujące jako sekretarz redakcji, grafik, główny specjalista, redaktor, korektor, referent do spraw wydawniczych, bibliotekarz oraz prowadzące własną działalność gospodarczą.

Większość uczestników bieżącej edycji mieszka w Warszawie lub jej okolicy, część natomiast dojeżdża z innych miast, m.in. z Łodzi, Poznania, Krakowa, Wrocławia, Olsztyna i Bielska-Białej.

(info PSPWiK)

Dodaj komentarz