Rynek wydawniczy

3 mln ocyfrowanych obiektów czytelniczych w ramach projektów Polona/Patrimonium

W grudniu 2019 roku w prowadzonej przez Bibliotekę Narodową najnowocześniejszej w Polsce bibliotece cyfrowej POLONA udostępniono trzy miliony obiektów. Milion z nich to efekt projektu Patrimonium, realizowanego przez BN razem z Biblioteką Jagiellońską, największą i najstarszą biblioteką akademicką w Polsce.

17 grudnia 2019 r. podczas konferencji w Pałacu Rzeczypospolitej, przy publiczności szczelnie wypełniającej Salę Kariatyd, dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski podsumował projekt digitalizacji zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej: „Dzięki Patrimonium/ POLONA to teraz 3 miliony obiektów – jest to największa biblioteka cyfrowa w Polsce, trzecia w Europie. Mamy w POLONIE zbiory od II wieku i najnowocześniejsze oprogramowanie, zbliżamy się do 20 milionów skanów rocznie, a nasi czytelnicy zyskali teraz dostęp do tak wielu materiałów jak profesorowie z Cambridge czy Oxfordu. Spełniają się nasze bibliotekarskie marzenia”.

O projekcie „Patrimonium”
Projekt powstał z inicjatywy Biblioteki Narodowej. Pochodzące z dwóch największych książnic w kraju, zdigitalizowane i udostępnione w ramach „Patrimonium” zasoby kultury stanowią trzon Narodowego Zasobu Bibliotecznego, który w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego podlega szczególnej ochronie polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych, warunków m.in. w zakresie kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych, które nie powodują pogorszenia stanu ich zachowania lub zniszczenia. Wszystkie obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej, co pozwala na ich nieograniczone wykorzystanie w celach naukowych, edukacyjnych, artystycznych, a także komercyjnych. Procesowi digitalizacji poddane są dokumenty pochodzące ze zbiorów kartograficznych, muzycznych, ikonograficznych, jak również czasopisma, druki ulotne, rękopisy, stare druki oraz książki z XIX i XX w. Część z nich podlega szczególnej ochronie ze względów konserwatorskich i nie jest dostępna na co dzień. Należą do nich m.in. cymelia, druki sprzed 1801 r., rękopisy (w tym rękopisy muzyczne i mapy rękopiśmienne), ryciny, rysunki, fotografie, mapy sprzed 1946 r., egzemplarze archiwalne druków ulotnych sprzed 1946 r. Przeprowadzona digitalizacja objęła ponad milion obiektów: 652 tysięcy z zasobów Biblioteki Narodowej oraz 348 tysięcy ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Dzięki projektowi wszystkie te dzieła będą powszechnie dostępne dla każdego użytkownika internetu.


Projekt „Patrimoniumdigitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowita wartość projektu: 99 636 239,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 83 473 889,88 PLN
Termin realizacji projektu: 01.2017 – 01.2020 r.

(info wg BN)

Dodaj komentarz