Konkursy Konkursy literackie

Konkurs im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki o Poznaniu


Nagroda im. Józefa Łukaszewicza, upamiętniająca postać dyrektora Biblioteki Raczyńskich w latach 1829-1852 i twórcy pierwszej monografii Poznania, przyznawana jest corocznie autorom najlepszych publikacji związanych ze stolicą Wielkopolski. Kapituła konkursu składa się z przedstawicieli poznańskiego środowiska kultury i nauki, a oceniając publikację bierze pod uwagę jej stronę merytoryczną, językową, redakcyjną i edytorską. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Poznaniem, a tym samym propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o mieście.

Termin nadsyłania zgłoszeń – 1 marca, wybór laureatów i ogłoszenie wyników – marzec każdego roku.

Więcej o konkursie – czytaj
(wg info Biblioteka Raczyńskich)

Dodaj komentarz