Różne Rynek wydawniczy

W Rosji podsumowano Rok Granina

Daniił Granin

Wyniki Roku Granina, ogłoszonego przez Prezydenta Rosji w zeszłym roku, podsumowano w Petersburgu. Stulecie pisarza pozwoliło zwrócić uwagę czytelników na jego twórczość. Ostatnie spotkanie komitetu organizacyjnego odbyło się w Bibliotece Prezydenckiej im. Borysa Jelcyna.


Ze 120 zaplanowanych wydarzeń tylko siedem nie udało się w pełni zrealizować – powiedział Siergiej Stepaszyn, przewodniczący komitetu organizacyjnego i prezydent Rosyjskiej Izby Książki.
Do najważniejszy wydarzeń Roku Granina należy zaliczyć specjalne wystawy na Międzynarodowych Targach Książki w Moskwie i Salonie Książki w Petersburgu, „Maraton dobroci”, podczas którego zabrano ponad pięćdziesiąt tysięcy wydań dla bibliotek wiejskich i małych miast, zorganizowanie Odczytów Granina, konferencje naukowe i okrągłe stoły poświęcone twórczości pisarza.

W Petersburgu odsłonięto pomnik Honorowego Obywatela miasta Daniiły ​​Granina, o czym przypomniał gubernator Petersburga Alexander Begłow. Na dwóch ścianach zawisły tablice pamiątkowe – jedna w domu, w którym mieszkał pisarz, a druga w parku Pułkowo, w miejscu walk, w których brał on udział. Jego nazwiskiem uhonorowano park znajdującemu się obok Muzeum Obrony i Oblężenia Leningradu. Nazwiskiem pisarza nazwano samolot, który latać będzie w barwach Aerofłotu.

Szczególną uwagę poświęcono oczywiście wznowieniom książek pisarza, wspomnień o nim. Swoje rolę odgrywa tu specjalnie powołana Fundacja Granina, której przewodniczy jego córka Marina Czernyszewa-Granina. Według jej słów ​​po opublikowaniu wspomnień o jej ojcu do Fundacji zgłosiło się sporo ludzi, którzy chcą utrwalić swoje wspomnienia ze spotkań z pisarzem. Wspomnienia więc wciąż będą wznawiane z uzupełnieniami. Równie ważne były międzynarodowe konferencje poświęcone twórczości Daniiły Granina: w Niemczech, Belgii i Francji. Plany obejmują tłumaczenie dzieł pisarza na języki serbski, grecki, angielski i francuski, wydanie za granicę Блокадной книги (polski tytuł Księga blokady), której znaczenia trudno dziś przecenić.

Członkowie komitetu organizacyjnego zgodzili się, że wydarzenia poświęcone pamięci pisarza należ kontynuować w 2020 roku. Wśród propozycji – powołanie nagrody literackiej im. Daniiły Granina oraz stypendia dla studentów politechnik. Wiadomo, że Granin, z wykształcenia inżynier, w swoich pracach zwracał szczególną uwagę na kreatywne badania naukowe. Ważna jest też również digitalizacja zdjęć i dokumentów wideo związanych z pisarzem i udostępnienie ich na specjalnym portalu. W planach festiwal teatralny, w którym wzięłyby udział spektakle wystawiane na podstawie dzieł pisarza.

Rok Granina minął, ale era Granina w epoce humanizmu trwa – powiedział Siergiej Stepaszyn, podsumowując spotkanie.
(info wg probuks.ru, na zdjęciu pomnik Granina w St. Petersburgu)

Dodaj komentarz