Historia książki i druku

Książki Władysława Syrokomli na Białorusi

Kolekcję książek Władysława Syrokomli (1823-62), poety, tłumacza i historyka literatury, trafiła na Białoruś. Poeta urodził się w Smolhowie, w pobliżu Bobrujska, studiował w Nieświeżu i Nowogródku. Pracował dla Radziwiłłów. Za życia stał się klasykiem literatury. Białoruś nie posiada zbyt wiele jego książek. Teraz zbiory państwowe zostały uzupełnione, w tym dzięki służbom dyplomatycznym tego państwa.


Pięćdziesiąt książek Syrokomli i jedno wykonane za jego życia zdjęcie należało do prywatnego kolekcjonera z Litwy. Przez rok negocjowano warunki kupna, do czego w końcu doszło dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu.

Każda książka została wyceniona oddzielnie – średnia cena to około 700 rubli białoruskich. Każda książka została przebadana, w tym po kątem bibliologicznym.  Nie znaleziono niestety autografów Syrokomli, ale naukowcy dopiero zaczynają pracę z publikacjami. Niektóre kopie noszą pieczęć Ludwika Kondratowicza – tak naprawdę nazywał się poeta. Pseudonim Syrokomla przyjął od nazwy swego herbu.

Początkowo planowano wykupić najwcześniejsze, wydane jeszcze za życia poety wydania. W zasadzie brak ich w białoruskch zbiorach. To tylko 20 niezwykle cennych książek.

Oficjalna prezentacja książek Syrokomli planowana jest w połowie lutego.
(info wg tvr.by)

Dodaj komentarz