Konkursy Konkursy literackie Najlepsze książki/plebiscyty

Znamy laureatów VIII Konkursu Literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora

Na uroczystej gali w krynickiej pijalni w sobotę ogłoszono wyniki i rozdano nagrody VIII Konkursu Literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora. 


W tym roku do Konkursu zgłoszono 16 autorów w kategorii „Sądecki Autor” oraz 29 tytułów książkowych w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”. Pod głosowanie Czytelników poddanych zostało 16 autorów i 26 książek.

Werdyktem obradującej w sobotę 29 lutego kapituły w kategorii „Sądecki Autor” nominowane zostały głosowaniu cztery osoby, zaś w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” nominację uzyskało sześć tytułów.

I tak w pierwszej kategorii laureatem została Barbara Paluchowa z Piwnicznej Zdroju, artysta plastyk, poetka (pisząca w języku literackim i gwarą), fotografik, dziennikarz (redaktor naczelna lokalnego miesięcznika „Znad Popradu”), animatorka kultury i działaczka społeczna. Laudację na jej cześć wygłosił prof. Bolesław Faron.


Do nagrody w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” pretendowało 6 nominowanych pozycji: Powrót na Sądecczyznę Antoniego Kroha, Almanach Łącki pod red. Jadwigi Jastrzębskiej, Zofia z Odrowąż Pieniążków Skąpska Dziwne jest serce kobiece w opracowaniu Rafała Skąpskiego, Łemkowie. Miedzy integracją, a rozproszeniem (1918-1989) Anny Wilk, O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy… Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka w opracowaniu Sylwestra Rękasa oraz Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu–Biegonicach, autorstwa Marka Smoły.

Nagrodę główną zdobyła książka Antoniego Kroha Powrót na Sądecczyznę, wydana przez Fundację Sądecką. Laudację o tej publikacji wygłosił Jakub Bulzak.

Antoni Kroh jest nie tylko pisarzem, ale też historykiem kultury, tłumaczem prozy słowackiej i czeskiej, badaczem i kuratorem wystaw poświęconych kulturze ludowej Karpat oraz etnografem. Spod jego pióra wyszły m.in: Sklep potrzeb kulturalnych, Starorzecza, Za tamtą górą. Wspomnienia łemkowskie.


Wyróżnienie czytelników portalu Sadeczanin.info w kategorii „Sądecki Autor” otrzymała Magdalena Ponurkiewicz, a w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” publikacja Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach, autorstwa Marka Smoły.

Więcej o uroczystości czytaj tutaj.
(info wg Sadeczanin.info)

Dodaj komentarz