Hurt/księgarstwo Księgarnie Rynek wydawniczy

Restrukturyzacja sieci BookBook – informacja Domu Książki

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 4 marca 2020 roku Mariusz Rutowicz został odwołany ze stanowiska Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Dom Książki sp. z o.o. , pozostając w strukturach jako Doradca Zarządu.

Przedsiębiorstwo Dom Książki, prowadzące sieć księgarni pod marką Bookbook,  przeprowadza obecnie restrukturyzację spółki, znacząco zmniejszając liczbę księgarni z 90 na początku 2019 roku do docelowych 49 na koniec marca 2020 roku. Ma to doprowadzić od uzyskania przez spółkę rentowności na działalności kontynuowanej. W związku z utratą możliwości realizacji zobowiązań Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym w Warszawie wniosek o przyspieszone postępowanie układowe, zgłaszając wszystkie zobowiązania do dostawców. Ma to umożliwić ustabilizowanie księgarni w których Spółka chce kontynuować działalność i zapewnić wierzycielom maksymalną stopę realizacji zobowiązań, których warunki i terminy, równe dla wierzycieli  w grupie – będą ustalone w postępowaniu układowym.

Zarząd Spółki stanowią dziś Dorota Malicka oraz Marcin Sorys.
Dla dostawców i innych wierzycieli kontakt za pośrednictwem adresu email: zarzad@bookbook.pl.

(info Dom Książki)

One thought on “Restrukturyzacja sieci BookBook – informacja Domu Książki

Dodaj komentarz