Poligrafia poligrafia - różne

Heidelberg wprowadza pakiet działań zwiększających rentowność

Zarząd Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) przyjął szeroko zakrojony pakiet działań w celu krótkoterminowej redukcji kosztów strukturalnych i długoterminowej poprawy rentowności Spółki. Koncentracja na zyskownej działalności podstawowej i systematyczna praca nad kosztami mają na celu poprawę EBITDA o 100 mln EUR, z wyłączeniem wyniku restrukturyzacji.
Jednocześnie transfer zwrotny rezerw z funduszu powierniczego prawie całkowicie wyeliminuje dług netto, tym samym znacznie poprawi stabilność finansową Heidelberga.


Rainer Hundsdörfer, dyrektor generalny Heidelberga

Te działania dostosowawcze są dla naszej firmy radykalnym krokiem, który obejmuje także bolesne zmiany. Podjęcie tej decyzji było dla nas trudne, ale jest to konieczne, aby dalej podążać we właściwym kierunku zapewniającym sukces. Rezygnacja z nierentownych produktów pozwoli nam skupić się na naszej silnej, zasadniczej produkcji. Tu jeszcze bardziej umocnimy wiodącą pozycję rynkową Heidelberga, wykorzystując możliwości cyfryzacji.

W przyszłości będziemy nadal dostarczać naszym klientom na całym świecie wiodące technologicznie rozwiązania i usługi cyfrowe we wszystkich obszarach – powiedział Rainer Hundsdörfer, dyrektor generalny Heidelberga.

Heidelberg znacznie poprawi płynność dzięki transferowi zwrotnemu części rezerw w wysokości około 375 mln EUR z funduszu powierniczego zarządzanego przez Heidelberg Pension-Trust eV, który został utworzony w 2005 r.

Marcus A. Wassenberg, dyrektor finansowy Heidelberga.

To kamień milowy dla Heidelberga. Za jednym zamachem uwalniamy się od poważnego obciążenia zadłużeniem, a jednocześnie możemy systematycznie wdrażać wymaganą operacyjną korektę w ciągu najbliższych 18 miesięcy ”- mówi Marcus A. Wassenberg, dyrektor finansowy Heidelberga.
Dzięki temu będziemy w krótkim czasie odporni na kryzys i znacznie poprawimy rentowność, tak abyśmy mogli kontynuować naszą cyfrową reorganizację. Cieszymy się, że ten finansowy plan działania ma poparcie przedstawicieli pracowników i związku zawodowego,
a także wszystkich banków udzielających nam pożyczek.

Heidelberg zaprzestanie produkcji pojedynczych produktów, które nie przynoszą oczekiwanych dochodów i znacząco wpływają na rentowność firmy, a roczna strata wynosi około 50 milionów euro. Dotyczy to modeli maszyn Primefire 106 i maszyn offsetowych wielkoformatowych. W obu przypadkach związane jest to z obserwowanymi znacznymi zmianami odpowiednich segmentów rynku. Produkcja tych maszyn zostanie zakończona najpóźniej do końca 2020 r.

Pakiet zmian zakłada również redukcję zatrudnienia o około 2000 miejsc pracy na całym świecie. Może to również obejmować zamknięcie niektórych zakładów produkcyjnych.
Ta redukcja jest istotną częścią długo oczekiwanego pakietu działań, niezależnie od bardzo trudnej globalnej gospodarczej sytuacji z powodu pandemii.

Znaczna część pakietu dostosowawczego zostanie zainicjowana w roku finansowym 2020/2021. Wyraźne pozytywne skutki tych zmian powinny pojawić się w kolejnym roku finansowym.

Dzięki kompleksowemu pakietowi działań i refinansowaniu robimy wszystko, aby zachować rentowność nawet w czasach niepewności gospodarczej”. Najważniejszym priorytetem przeprowadzanych zmian będzie wzrost rentowności – mówi Marcus A. Wassenberg.

Dzięki zintegrowanemu portfolio rozwiązań i nowym cyfrowym modelom biznesowym, takim jak subskrypcja, Heidelberg będzie nadal rozszerzać swoją ofertę w zakresie cyfryzacji dla drukarń, co oznacza przede wszystkim zintegrowane rozwiązania systemowe dla maszyn, oprogramowania i usług serwisowych. Wizją jest stworzenie międzybranżowej platformy opartej o internet rzeczy (IoT) w celu automatyzacji wszystkich relacji klient-dostawca. To rozwiązanie pozwoli drukarniom zapewnić znaczący wzrost wydajności.

Więcej informacji 

(info Heidelberg Polska)

Dodaj komentarz