Ludzie Polskiej Książki (LPK) Rynek wydawniczy

LPK: Barbara Anna Chlabicz

Tym razem w naszym cyklu Ludzie Polskiej Książki przedstawiamy osobę, której całe życie zawodowe, blisko pół wieku (!), to twórcza praca w „Czytelniku”.


Ludzie Polskiej
Książki
(cykl pod redakcją Barbary Petrozolin-Skowrońskiej i patronatem PTWK)

ANNA CHLABICZ
Redaktor, wydawca.
Ur. 18 I 1934, Brześć n/Bugiem [zmarła 9 maja 2020]; od 1948 w Warszawie. Wykształcenie: absolwentka wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; praca magisterska pod kierunkiem prof. Jana Kotta pt. Model moralny w twórczości Zofii Nałkowskiej, mgr 1955. Praca, kariera zawodowa: 1955 (13 X) rozpoczęła trwającą ponad 40 lat pracę w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” i z wydawnictwem tym związała całą swoją działalność zawodową; była redaktorem i wydawcą cenionych serii z dziedziny literatury pięknej ‒ polskiej i obcej, m.in. cieszącej się wielkim powodzeniem serii „Nike”; redagowała także serię „Wielkie Problemy Dziejów Człowieka” (eseistyka), a także książki z dziedziny reportażu, historii i in.; 1992-97 (do przejścia na emeryturę) kierowała Zespołem Redakcyjnym, który powstał w wyniku połączenia wszystkich redakcji zajmujących się literaturą polską i obcojęzyczną; w tym czasie wydawane były m.in. publikacje z Biblioteki „Kultury” paryskiej (przygotowana głośna Autobiografia na cztery ręce J. Giedroycia, wyd. 1999). Współpracowała z wielu wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury i nauki, byli to m.in. poeci: W. Broniewski, K.I. Gałczyński, A. Watt, pisarze: M. Dąbrowska, Z. Nałkowska, G. Herling-Grudziński,R. Kapuściński, profesorowie: J. Baszkiewicz, J.W. Borejsza, A. Garlicki, A. Gieysztor, S. Kieniewicz, B. Zientara i in. Dbając o promocję dorobku wydawnictwa utrzymywała bliskie kontakty z opiniotwórczymi czasopismami: „Twórczością”, „Kulturą” (paryską), „Nowymi Książkami”; współorganizowała też wiele spotkań promocyjnych autorów wydawnictwa, głównie w „Czytelniku” oraz Klubie Księgarza na warszawskiej Starówce. Po 1997 nadal współpracowała z „Czytelnikiem”, opracowując redakcyjnie książki, m.in.: J. Gruzy i R. Kapuścińskiego (była autorką wstępu do Buszu po polsku). Praca społeczna: 1993-97 była członkiem Rady Nadzorczej S.W. „Czytelnik”. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1979), Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1982), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1984), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (1989), Odznaka Honorowa Zasłużony dla Warszawy (2019).

(info bp, na zdjęciu: Red. Barbara Chlabicz otrzymuje Odznakę Zasłużony dla Warszawy (wręcza Przewodnicząca Rady Warszawy Dorota Malinowska-Grupińska)


2 thoughts on “LPK: Barbara Anna Chlabicz

Dodaj komentarz