Ludzie Polskiej Książki (LPK) Rynek wydawniczy

LPK: Mariusz Zwoliński

Tym razem w naszym cyklu – z okazji ważnego w świecie polskiej książki wydarzenia, jakim był ubiegłoroczny Jubileusz 75-lecia Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” – zamieszczamy sylwetkę osoby, która podjęła pracę w „Czytelniku” kilkanaście lat temu, ale przyszła tu z ważnym doświadczeniem wydawniczym (także tłumacza z angielskiego). Mowa tu o wieloletnim redaktorze encyklopedii PWN, autorze wielu artykułów i haseł – historyku Mariuszu ZWOLIŃSKIM. Wydawnictwo Naukowe PWN zlikwidowało swój warsztat encyklopedyczny, straciło też znakomitego redaktora, zyskał natomiast „Czytelnik”! A nowa praca to ciekawe książki, wspaniali autorzy! Można tylko zazdrościć…

[Cykl pod redakcją Barbary Petrozolin-Skowrońskiej]


Mariusz Zwoliński: redaktor. Ur. 1 X 1960, Warszawa. Wykształcenie: 1979-85 historia na UW; mgr ‒ praca magisterska pod kierunkiem prof. Izabelli Rusinowej na temat konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią na początku XIX wieku. Praca, kariera zawodowa: po studiach pracował przez dwa lata w dziale książkowym Młodzieżowej Agencji Wydawniczej, następnie przez dwadzieścia lat (1987-2007) redaktor, następnie także koordynator w Redakcji Historii Zespołu Encyklopedii PWN. Od 2008 (1 IX) redaktor w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. W PWN uczestniczył w pracach nad Nową encyklopedią PWN (tomy 1-6 plus suplement) oraz nad Wielką encyklopedią PWN (tomy 1-30 plus suplement), a także nad encyklopediami jednotomowymi oraz encyklopedią Historia świata (tomy 1-3). We wszystkich tych publikacjach był nie tylko redaktorem lecz także autorem haseł z zakresu dziejów powszechnych, głównie historii Europy. W okresie pracy w PWN i WN PWN angażował się również w działalność społeczną. W 1989 był aktywny w grupie pracowników, która reaktywowała w PWN NSZZ „Solidarność”; wybrany został też do Rady Pracowniczej PWN. Równolegle do pracy w PWN w latach 90. uczestniczył – jako redaktor i autor haseł – w przygotowaniu Encyklopedii historii Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz dwutomowej Encyklopedii historii Polski – opublikowanych przez spółkę Morex i wydawnictwo Egross. W późniejszym czasie był również tłumaczem lub jednym z tłumaczy (z języka angielskiego) książek o tematyce historycznej dla WN PWN (Krucjaty: chrześcijaństwo, islam, pielgrzymki, wojny oraz Starożytny Egipt: życie, sztuka, obyczaje) i Wydawnictwa Akademickiego Dialog (Celtowie: dzieje oraz Indie: nowa azjatycka potęga). W Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” redaguje głównie książki o tematyce historycznej i charakterze popularnonaukowym lub wspomnieniowym, a także literaturę piękną. Są to zarówno publikacje autorów polskich, jak i tłumaczenia z języków obcych. Były wśród nich np.: książki z serii „Pejzaże Kultury” (Paul Veyne Początki chrześcijańskiego świata, Jacques Le Goff Średniowiecze i pieniądze, Élisabeth Roudinesco Nasza mroczna strona, Monique Cottret Zabić tyrana?, Jack Goody Renesans); przekłady popularnych opracowań wybranych tematów z zakresu historii XX wieku, jak Rok 1920. Zwiastun szalonej dekady Erica Burnsa (o latach 20. XX wieku w Stanach Zjednoczonych!) czy Lizbona. Miasto Światła w cieniu wojny 1939-1945 Lochery’ego; ponadto ostatnia publikacja Andrzeja Garlickiego Siedem mitów Drugiej Rzeczypospolitej oraz zbiór wywiadów Tadeusza Tomaszewskiego z dawnymi wilniukami – Wracając do Wilna. Przygotował również do druku nowe edycje klasycznych publikacji „Czytelnika”, takie jak: Ucieczka od wolności Fromma, Neron Krawczuka, Okupowanej Warszawy dzień powszedni Tomasza Szaroty, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie Cezarego Chlebowskiego, pasjonujące wspomnienia Mieczysława Jałowieckiego Na skraju Imperium oraz Andrzeja Rostworowskiego Ziemia, której już nie zobaczysz. Obecnie zajmuje się zarówno publikacjami literackimi – cyklem nowych wydań dzieł austriackiego pisarza Thomasa Bernharda, jak i popularnonaukowymi – kolejnymi książkami o życiu codziennym w starożytnym Rzymie i dziejach Imperium Rzymskiego, których autorem jest Alberto Angela, włoski popularyzator historii.

One thought on “LPK: Mariusz Zwoliński

Dodaj komentarz