Rynek wydawniczy

Nagrody Historyczne POLITYKI 2020 – znamy pierwsze nominowane tytuły

28 kwietnia “Polityka” na swych łamach ogłosiła nominacje do Nagrody Historycznej POLITYKI 2020 za 2019 rok. W tym numerze pisma poznaliśmy wybrane tytułu w dwu z czterech kategorii: “Prace naukowe i monografie” oraz “Prace popularnonaukowe i publicystyczne”.
Dwie pozostałe: “Wydawnictwa źródłowe” oraz “Pamiętniki, relacje, wspomnienia” poznamy 6 maja. Rozstrzygnięci konkursy – 13 maja 2020 r.


A oto pierwsze z nominownych książek:


Prace naukowe i monografie:


Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski, Antoni Dudek, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2019


Powstania Śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna Polsko-Niemiecka, Ryszard Kaczmarek, Wydawnictwo Literackie


Między zaangażowaniem, przystosowaniem i sprzeciwem. Postawy mieszkańców województwa białostockiego wobec wyborów powszechnych w latach 1957-1969, Tomasz Danilecki, Oddział IPB w Białymstoku


Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1946, Mariusz Mazur, Bellona, UMCS


Prace popularnonaukowe i publicystyczne:


Przekrój Eilego.Biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika, Tomasz Potkaj, wyd. Mamndo


Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota, Paweł Piotr Reszka, Agora


Lwów – kresy iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, Grzegorz Gauden, UniversitasNagrody Historyczne POLITYKI to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane 60 lat temu. Nagród nie przyznano tylko dwukrotnie – w roku 1965 i 1981. Przez ten czas POLITYKA nagrodziła aż 197 laureatów.

W skład Jury przyznającego Nagrody Historyczne wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika „Polityka”, a wyróżnione prace – w ogromnej większości – weszły na trwałe do polskiej historiografii.(link do listy laureatów). W przeszłości grono jurorów zasilali profesorowie: Krystyna Kersten, Juliusz Bardach, Wojciech Wrzesiński, Jerzy Holzer, Stefan Kieniewicz, Feliks Tych, Jerzy Tomaszewski, Czesław Madajczyk, Jerzy Topolski

Obecny skład Jury: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (Przewodniczący), prof. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba.

(źródło “Polityka”)

Dodaj komentarz