Różne Rynek wydawniczy

“Gorzki smak zwycięstwa…” – zaproszenie do udziału w konferencji naukowej

Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Stowarzyszenie Historyków Wojskowości zapraszają na konferencję naukową GORZKI SMAK ZWYCIĘSTWA. POLSKI BILANS II WOJNY ŚWIATOWEJ. Konferencję, oczywiście w trybie on-line, można oglądać na kanałach YouTube.

Konferencja odbędzie się z okazji 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej.


8-9 maja 2020 r.
8 maja – Muzeum Niepodległości
9 maja – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

KOMITET NAUKOWY:
Dr Janusz GMITRUK – Dyrektor MHPRL
Prof. dr hab. Tadeusz PANECKI – Prezes Zarządu SHW
Dr Tadeusz SKOCZEK – Dyrektor MN

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
Prof. Wojciech Włodarkiewicz Polska – pierwsza ofiara dwóch agresorów i założyciel koalicji antyhitlerowskiej
Prof. Krzysztof KomorowskiPolskie Państwo Podziemne – bilans polityczno-wojskowy
Prof. Józef SmolińskiU boku sojuszników zachodnich – rząd i wojsko – bilans dokonań
Prof. Henryk StańczykWojsko Polskie na froncie wschodnim
Prof. Tadeusz PaneckiWielkie mocarstwa wobec sprawy polskiej – nadzieje i rzeczywistość
Prof. Andrzej Lech Straty ludności
Prof. Piotr Matusak Zniszczenia i straty ekonomiczne
dr Tadeusz Skoczek – Straty w polskiej kulturze
Prof. Jerzy ZalewskiWyzwolenie czy zniewolenie – perspektywa ocen
Prof. Marek KornatRok 1945 z niespełnionych nadziei w ocenie współczesnych
dr Janusz GmitrukBilans polityczny i zbrojny ludowców w latach II wojny światowej
dr Tadeusz Dubicki Wywiad polski i jego wkład w zwycięstwo
dr Jerzy Radomski Polskie Siły Zbrojne na zachodzie – sprawa powrotu
dr Ryszard MiazekŻołnierze wyklęci i mit III wojny światowej
dr Beata MichalecWalka o dobra kultury – Polscy obrońcy skarbów prof. Stanisław Lorentz i prof. Jan Zachwatowicz
mgr Jan Engelgard Walka, przetrwanie czy legalna aktywność – postawy ludzi obozu narodowego wobec końca II wojny światowej wojny
mgr Krzysztof BąkałaBilans strat poniesionych przez naukę polską w wyniku sowieckich działań podczas II wojny światowej

Dodaj komentarz