Edytorstwo Różne

Jesienin na znaczku pocztowym

Od 28 maja obywatele Rosyjskiej Federacji na koperty listów mogą naklejać znaczki poświęcony poecie Siergiejowi Jesieninowi. Znaczek w podobizną poety na tle lirycznego krajobrazu wydała Poczta Rosji.

Siergiej Jesienin (1895-1925) urodził się we wsi Konstantinow guberni riazańskiej w chłopskiej rodzinie. W 1904 r. rozpoczął naukę w szkoły im. Konstantinowskiego Ziemstwa, po zakończeniu której (1909 r.) uczył sie w dwuletniej parafialnej szkole nauczycielskiej drugiej klasy (obecnie muzeum S A. Jesienina) w Spas-Klepikach. Po ukończeniu szkoły przeprowadził się do Moskwy. W 1913 r. jako wolny słuchacza rozpoczął studia na wydziale historyczno-filozoficznym Moskiewskiego Miejskiego Ludowego Uniwersytetu im. A.L. Szaniawskiego.

Jesienin zaczął pisać wiersze w wieku ośmiu lat. Twórczość poety wywarła niepodważalny wpływ na rozwój literatury rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku. W swej poezji Jesienin jako jeden z pierwszych podjął temat życia wiejskiego. Wzorując się bani radzieccy poeci zaczęli pisać o wsi i życiu zwykłych ludzi.

Znaczek o wartości 54 rubli zaprojektował O. Sawin. Nakład: 165 tysięcy egz.
(źródło godliteratury)

Dodaj komentarz