Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Wpływy Wydawnictwa Agora w pierwszym kwartale 2020 roku tak jak rok temu

Znamy wyniki finansowe grupy kapitałowej Agora za pierwszy kwartał br. W stosunku do roku ubiegłego przychody zmalały o 6,1 proc. (do 289,6 mln zł), strata netto wzrosła z 3,4 do 47,1 mln zł, a zysk EBITDA – z 37,9 do 44,6 mln zł. Wzrosły wpływy Agory w internecie, radiu i ze sprzedaży „Gazety Wyborczej”, w części oddziałów na stałe praca zdalna.


W pierwszym kwartale przychody Agory w internecie zwiększyły się o 26,1 proc., w radiu – o 6,3 proc., a ze sprzedaży „Gazety Wyborczej” – o 3,7 proc., natomiast z zajmującej się reklamą zewnętrzną grupy AMS zmalały o 11,1 proc. W części biur lokalnych firmy na stałe wprowadzono pracę zdalną.
Skutki epidemii najbardziej dotknęły pion filmowy, obejmujący też Wydawnictwo Agora i sieci gastronomiczne. Łączne przychody tego segmentu w I kwartale poszły w dół rok do roku o 11,3 proc. do 140,1 mln zł. Wpływy Wydawnictwa Agora tak jak rok wcześniej wyniosły 11,9 mln zł.
Zysk operacyjny pionu filmowo-książkowego poszedł w dół z 24,3 do 3,1 mln zł, a zysk EBITDA – z 45,1 do 35 mln zł.

Segment prasowy Agory zanotował spadek przychodów o 15,5 proc. do 52,5 mln zł. Najmocniej wpłynęły na to niższe wpływy z usług poligraficznych (o 34,3 proc. do 9,4 mln zł) w związku z zamknięciem dwóch drukarni w połowie ub.r. oraz ze sprzedaży reklam (o 21 proc. do 14,3 mln zł). Za to przychody ze sprzedaży „Gazety Wyborczej” wzrosły o 3,7 proc. do 25,3 mln zł. Agora podaje, że już 11,2 mln zł przychodów dziennika pochodziło ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej i reklam internetowych. W drugiej połowie kwietnia firma poinformowała, że liczba cyfrowych subskrybentów „GW” przekroczyła 240 tys., natomiast na koniec marca było ich 236,5 tys. Koszty operacyjne pionu prasowego zmalały o 28,2 proc. do 51,9 mln zł, głównie dzięki spadkowi wydatków na materiały, energia, towary i usługi poligraficzne (o 39,2 proc. do 14,6 mln zł) oraz wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (o 12,9 proc. do 24,4 mln zł). W efekcie wskaźniki rentowności segmentu wzrosły powyżej zera: wynik operacyjny z 10,2 mln zł straty do 0,6 mln zł zysku, a wynik EBITDA z 8,5 mln zł straty do 2,1 mln zł zysku. Pod koniec kwietnia Agora zdecydowała się zamknąć miesięczniki „Avanti” i „Logo” i rozstała się z ich kilkunastoma pracownikami. W komunikacie firma podała, że w ramach działań oszczędnościowych zrezygnowała też z części biur lokalnych, w których praca odbywa się obecnie zdalnie i w tej formule już pozostanie, także po ustaniu pandemii.

Po zakończeniu kryzysu wywołanego pandemią i ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej zarząd spółki ponownie przeanalizuje plany rozwojowe Grupy Agora, portfel jej biznesów oraz nowe otoczenie rynkowe i na tej podstawie dokona rewizji planów strategicznych.

(źródło wirtualnemedia.pl)

Dodaj komentarz