Dotacje Rynek wydawniczy

Laureaci pierwszego naboru dla autorów i autorek w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego

Poznaliśmy laureatów pierwszego naboru dla autorów i autorek w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego – nowej ścieżce programu, uruchomionej przez Strefę Kultury Wrocław i Wrocławski Dom Literatury, by wesprzeć środowisko literackie w trudnym czasie pandemii. Po zapoznaniu się z 34 zgłoszonymi projektami komisja postanowiła dofinansować aż 32 z nich.


Nowy sposób uczestnictwa we Wrocławskim Programie Wydawniczym w zamyśle organizatorów nie jest kolejnym konkursem grantowym, a promocją twórczości literackiej – w szczególności poprzez stworzenie swego rodzaju „bazy wrocławskiej literatury”. Jednocześnie ścieżka dla autorów zapewnić ma najbardziej potrzebującym twórcom i twórczyniom wsparcie finansowe. Łączna pula środków do rozdysponowania to 132 000 złotych, gdzie jednorazowa pomoc dla jednego twórcy wyniesie 2200 złotych brutto.

W pierwszym, majowym naborze do nowej odsłony Wrocławskiego Programu Wydawniczego złożono aż 34 wnioski. Po etapie oceny formalnej, wnioski trafiły pod obrady czteroosobowej komisji, złożonej z dwóch przedstawicieli Strefy Kultury Wrocław i dwóch przedstawicieli Wrocławskiego Domu Literatury. Członkowie komisji podjęli decyzję o przyznaniu dofinansowania 32 autorom, którzy zgłosili się do programu. Ponad dwudziestu zgłaszających otrzymało za swe projekty maksymalną liczbę punktów.

Kolejny nabór od 1 czerwca

Już 1 czerwca otwarty zostanie drugi nabór do autorskiej ścieżki Wrocławskiego Programu Wydawniczego. W naborze, podobnie jak poprzednio, wziąć będą mogli udział pisarze i pisarki oraz tłumaczki i tłumacze, którzy wyniki swej pracy publikowali w ciągu ostatnich 5 lat albo zrzeszeni są we wskazanych regulaminowo organizacjach gromadzących autorów. Program jest skierowany do osób tworzących we Wrocławiu, co zweryfikowane zostanie miejscem rozliczania podatku dochodowego. O otrzymanie wsparcia finansowego w pierwszej kolejności będą mogły się ubiegać twórcy i twórczynie, na których sytuację finansową pandemia wpłynęła w najbardziej dotkliwy sposób (np. niezatrudnieni na etatach w pełnym wymiarze czasu pracy).

Wnioski w ramach drugiego naboru przyjmowane będą do 15 czerwca, weryfikacja formalna i ocena przez Komisję zamknięte zostaną do ostatniego dnia miesiąca. Fragmenty niepublikowanej twórczości autorów i autorek, którzy zakwalifikują się do Wrocławskiego Programu Wydawniczego, utworzą bazę wrocławskiej twórczości literackiej.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w ścieżce dla autorów Wrocławskiego Programu Wydawniczego znajdują się w regulaminie, który dostępny jest na stronach organizatorów: Strefy Kultury Wrocław i Wrocławskiego Domu Literatury.

Dodaj komentarz