Kadry Rynek wydawniczy

Nowy Redaktor Naczelny w ARKADACH

Wydawnictwo ARKADY ma nowego Redaktora Naczelnego. Od 4 maja br. funkcję tę pełni Elżbieta Przyłuska.


Elżbieta Przyłuska – absolwentka historii sztuki i filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych z edytorstwa współczesnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się projektami wydawniczymi i promocyjnymi popularyzującymi wiedzę o sztuce, ostatnio – na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN.

W Wydawnictwie Arkady będzie dążyła do łączenia tradycji z nowoczesnością – z naciskiem na nowoczesność oraz eksplorowania w sztuce obszarów ważnych, choć wciąż niedostatecznie zgłębionych. Fascynuje ją rzeźba, pasjonuje fotografia przyrody i ratownictwo.

(info Arkady)

Dodaj komentarz