Różne Rynek wydawniczy

Rusza akcja edukacyjna „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”

Więcej niż 6 godzin dziennie – tyle czasu według amerykańskich badań spędza przed ekranem komputera lub smartfona znacząca część dzieci podczas pandemii COVID-19. To ogromny wzrost w stosunku do okresu sprzed pandemii, który niepokoi aż 85% procent rodziców. Jak przeciwdziałać? Startuje bezpłatna akcja edukacyjna „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”, skierowana do uczniów i uczennic klas pierwszych szkoły podstawowej, a także rodziców i nauczycieli. Minimum 50 tys. domów zyska młodego czytelnika, otrzymując darmowe egzemplarze książek z serii „Czytam sobie” autorstwa najwybitniejszych współczesnych polskich autorów i ilustratorów dla dzieci oraz pakiet gadżetów i materiałów czytelniczych! Zapisy już otwarte!


ALTERNATYWA DLA ŻYCIA ONLINE

Ostatnich kilka miesięcy społecznej izolacji spowodowało, że możliwości zagospodarowania
przez najmłodszych wolnego czasu znacznie się zmniejszyły. Nie mogły spotkać się z rówieśnikami, a w pewnym momencie nawet spędzać czasu na dworze. Bezpośrednie rozmowy i wspólną zabawę zastąpił kontakt z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz wspólne gry on-line. Również czas spędzany na nauce w znacznym stopniu oznaczał zajęcia przed ekranem komputera, bo z jego wykorzystaniem odbywała się edukacja zdalna. Dziś dzieci większość czasu spędzają online, co grozi uzależnieniem od mediów społecznościowych i doświadczeniem cyberprzemocy. Alternatywą
dla aktywności w sieci są tradycyjne książki, które z powodzeniem mogą rywalizować o uwagę najmłodszych. Konieczne jest jednak jak najwcześniejsze kształtowanie u nich nawyku czytania.

O ile pandemia COVID-19 mogła przyczynić się do wzrostu czytelnictwa, to raczej miało to miejsce wśród dorosłych, a nie wśród dzieci. Rzadko zdarza się, że mają one wypracowany nawyk czytania i znacznie łatwiej skupić im uwagę na ekranie komputera niż książce – mówi Aleksandra Chaberska z wydawnictwa HarperCollins Polska, które jest jednym z organizatorów akcji – Akcja „Czytam Sobie. Pierwsza Klasa!” ma na celu zachęcić dzieci do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być przyjemny, ale też aktywny i twórczy oraz ma pozytywny wpływ na własną przyszłość. Drugi ważny aspekt to wzmocnienie nawyków czytelniczych dzieci, a jak wiadomo najlepszą drogą do tego jest praca nie tylko z najmłodszymi, ale także z rodzicami i nauczycielami.

KSIĄŻKI TO NIE NUDA I PRZYKRY OBOWIĄZEK

Organizatorzy akcji edukacyjnej „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” chcą pokazywać uczniom i uczennicom czytanie z czterech stron:

1. Jako formę relaksu i wyciszenia, a nie czynność, którą wykonuje się jedynie w szkolnej ławce (przewidziane jest między innymi czytanie w przytulnie urządzonym przez dzieci miejscu, a także przyjęcie czytelnicze).

2. Jako punkt wyjścia do dyskusji i refleksji (rozmowa o uczuciach, które wzbudziła lektura, pozwoli wzmocnić umiejętności społeczne, a także zintegrować klasę).

3. Jako inspirację do zabawy (uczniowie i uczennice będą mogli rozwiązywać zagadki, tworzyć gry czy wykonywać eksperymenty w oparciu o przeczytane książki).

4. Jako bodziec do działania i podejmowania aktywności (akcja zakłada założenie klubu czytelniczego oraz promowanie czytania wśród innych uczniów i uczennic szkoły).

Wieloaspektowe ukazanie czytania najmłodszym ma ułatwić zerwanie ze stereotypem tej czynności jako nudnej i kojarzącej się ze szkolną dyscypliną. Różne formy pracy mają zachęcić do działania uczniów i uczennice o różnym temperamencie: tych spokojnych, chcących „zaszyć się” z książką w cichym miejscu, tych, którzy dobrze czują się w grupie i spełniają się dyskutując lub oddając wspólnej zabawie, a także urodzonych aktywistów, którzy będą mogli organizować akcje społeczne inspirowane książkami. Ważnym założeniem akcji jest też to, że rozmowa o książce ma być przestrzenią do wyrażania siebie, mówienia o własnych odczuciach i doświadczeniach.

AKCJA „CZYTAM SOBIE. PIERWSZA KLASA!”

Rekrutacja do Czytam sobie. Pierwsza klasa! zakończy się we wrześniu 2020 r., a pierwsze aktywności przewidujemy na październik tego roku – mówi Anita Nogal, koordynatorka akcji z Centrum Edukacji Obywatelskiej – Chcemy jednak podkreślić, że już podczas wakacji będziemy mogli korzystać z materiałów i pomocy dostępnych na stronie programu. Nasze jesienne działania mogą być ważnym uzupełnieniem, ale największą rolę w rozbudzaniu pasji czytelniczej odgrywają rodzice i wychowawcy, którzy mogą też w tym zakresie działać samodzielnie – podkreśla ekspertka.


Chęć udziału w „Czytam sobie. Pierwsza Klasa!” mogą zgłosić nauczycielki i nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2020/2021 będą uczyć klasy pierwsze szkoły podstawowej. Do projektu zakwalifikuje się 2 tys. klas pierwszych, które otrzymają całościowe wsparcie w rozwijaniu pasji czytelniczej u najmłodszych:

– Uczniowie otrzymają: jedną z dziesięciu książek z serii „Czytam sobie”, koło Zabaw Młodych Czytelników – do zaaranżowania w przestrzeni klasy, karty czytelnika dla uczniów, zakładki do książek, plany lekcji, magnesy, dyplomy.

– Nauczyciele/ki otrzymają: certyfikat udziału w Akcji Czytam sobie. Pierwsza klasa!, zestaw książek z serii „Czytam sobie”, zawieszkę na drzwi sali lekcyjnej, dostęp do scenariuszy lekcji w oparciu o otrzymane książki opublikowane na stronie www.czytamsobie.pl, możliwość udziału w webinarze czytelniczym, możliwość udziału w bezpłatnej konferencji komponentu Nauczyciel/ka I klasa w październiku w Warszawie.

– Rodzice otrzymają poradnik: Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci.


Więcej informacji o akcji:
https://czytamsobie.pl/przylaczsie.php
https://sus.ceo.org.pl/nauczycielka-i-klasa/czytam-sobie-pierwsza-klasa

Rejestracja:
https://rejestracja.ceo.org.pl/content/rekrutacja-do-akcji-czytam-sobie-pierwsza-klasa


HarperCollins Publishers jest drugim co do wielkości wydawcą książek na świecie, prowadzącym działalność w 18 krajach. Wydawnictwo HarperCollins szczyci się ponad 200-letnią historią i ponad 120 znakami towarowymi na całym świecie; wydaje rocznie około 10 tys. nowych książek w 16 językach i posiada drukowany i cyfrowy katalog ponad 200 tys. tytułów.

Więcej informacji na stronach wydawnictwa i samej akcji.

(info HarperCollins Polska)

Dodaj komentarz