Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

Apel Polskiej Izby Książki

Warszawa, 20.07.2020r.


Szanowni Uczestnicy rynku książki,

Od wielu lat polski rynek książki ulega dewastacji z powodu nieustannych wojen rabatowych i cenowych. Skutkiem tego jest znikanie z rynku kolejnych księgarń. Nie ulega wątpliwości, że im mniejsza sieć sprzedaży, tym mniejsza dostępność książek, mniejsze zakupy, mniejsze nakłady, wyższe ceny. Te działania osłabiają całą branżę. Wyraźnie to widać w braku wystarczających środków na inwestycje zarówno w modernizację przedsiębiorstw, jak i w ciekawe/odważne projekty wydawnicze. COVID 19 spotęgował aktualnie te negatywne zjawiska.

Chcemy podkreślić, że na dojrzałych, bogatych rynkach książki wszyscy gracze trzymają się podstawowych zasad dobrze zorganizowanej, racjonalnej współpracy w grze rynkowej:

  • prawidłowo skalkulowanych widełek rabatowych, gwarantujących istnienie szerokiej i różnorodnej palety miejsc sprzedaży książki,
  • prawdziwie równego traktowania wszystkich partnerów handlowych, w tym wspierania najsłabszych – a potrzebnych – ogniw rynku.

Praktyki takie wzmacniają całą branżę.

Prosimy wszystkich uczestników rynku książki o uważną analizę mechanizmów rynkowych i uwzględnianie w swojej polityce faktu, iż dobry rozwój sprzedaży książki przez księgarnie internetowe warunkowany jest w dużym stopniu istnieniem księgarń stacjonarnych, swoistych salonów wystawowych książek.
Kształtowanie mądrej polityki handlowej, umożliwiającej istnienie i współdziałanie wszystkich ogniw rynku książki to gwarancja długofalowego dobrego rozwoju całego rynku.

Rada Polskiej Izby Książki

Dodaj komentarz