Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

Apel Polskiej Izby Książki

Warszawa, 20.07.2020r.


Szanowni Uczestnicy rynku książki,

Od wielu lat polski rynek książki ulega dewastacji z powodu nieustannych wojen rabatowych i cenowych. Skutkiem tego jest znikanie z rynku kolejnych księgarń. Nie ulega wątpliwości, że im mniejsza sieć sprzedaży, tym mniejsza dostępność książek, mniejsze zakupy, mniejsze nakłady, wyższe ceny. Te działania osłabiają całą branżę. Wyraźnie to widać w braku wystarczających środków na inwestycje zarówno w modernizację przedsiębiorstw, jak i w ciekawe/odważne projekty wydawnicze. COVID 19 spotęgował aktualnie te negatywne zjawiska.

Chcemy podkreślić, że na dojrzałych, bogatych rynkach książki wszyscy gracze trzymają się podstawowych zasad dobrze zorganizowanej, racjonalnej współpracy w grze rynkowej:

  • prawidłowo skalkulowanych widełek rabatowych, gwarantujących istnienie szerokiej i różnorodnej palety miejsc sprzedaży książki,
  • prawdziwie równego traktowania wszystkich partnerów handlowych, w tym wspierania najsłabszych – a potrzebnych – ogniw rynku.

Praktyki takie wzmacniają całą branżę.

Prosimy wszystkich uczestników rynku książki o uważną analizę mechanizmów rynkowych i uwzględnianie w swojej polityce faktu, iż dobry rozwój sprzedaży książki przez księgarnie internetowe warunkowany jest w dużym stopniu istnieniem księgarń stacjonarnych, swoistych salonów wystawowych książek.
Kształtowanie mądrej polityki handlowej, umożliwiającej istnienie i współdziałanie wszystkich ogniw rynku książki to gwarancja długofalowego dobrego rozwoju całego rynku.

Rada Polskiej Izby Książki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *