Rynek wydawniczy

Sinéad Morrissey Europejską Poetką Wolności 2020

Irlandzka autorka Sinéad Morrissey uhonorowana została Nagrodą Literacką Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności 2020 za tom O równowadze w tłumaczeniu Magdy Heydel. Jurorzy docenili sposób, w jaki poetka podróżuje między różnymi kulturami, jej imponującą wiedzę o świecie oraz umiejętność mówienia językami różnych form poetyckich, w których pobrzmiewa zarówno fascynacja wyobraźnią ludową, jak i nowoczesną nauką. Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 31 sierpnia w Gdańsku, zaś otwarte spotkanie z laureatkami – poetką i jej tłumaczką – następnego dnia.


W uzasadnieniu werdyktu czytamy: Jury pragnie podkreślić niezwykle wysoki i wyrównany poziom tomików nominowanych do obecnej edycji. Osobno pragnie wyrazić podziw dla świetnej pracy tłumaczy, która pozwoliła językom małych krajów wejść w bardzo otwarty i partnerski dialog z językami najbardziej rozpowszechnionymi w europejskiej przestrzeni poetyckiej.

Sinéad Morrissey

Sinéad Morrissey (1972) to jedna z najważniejszych dziś postaci sceny poetyckiej Irlandii, laureatka wielu krajowych i zagranicznych nagród (m.in. Nagrody im. T. S. Eliota oraz nagrody Forward Prize for Poetry – właśnie za tom O równowadze). Jest absolwentką Trinity College w Dublinie, mieszkała przez pewien czas w Japonii i w Nowej Zelandii, a obecnie jest profesorką kreatywnego pisania na Uniwersytecie Newcastle. W Polsce do tej pory jej wiersze znane były z antologii Sześć poetek irlandzkich, wydanej w 2012 roku w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza.

Poezja Morrissey jest poetycka par exellence, operuje nie tylko repertuarem form i technik, ale także całą gamą efektów sensualnych, odwołując się do zmysłów, a przez nie do intelektu, empatii i poczucia humoru czytelników. Jej wiersze, zanurzone w żywiole historii, nie zamykają się w nim, otwierając się na wielką przestrzeń wyobraźni i wolności myślenia – napisała autorka przekładu zwycięskiego tomu, Magda Heydel.

Magda Heydel

Magda Heydel (1969) jest tłumaczką literatur języka angielskiego. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie kieruje Centrum Badań Przekładoznawczych oraz przekładoznawczymi studiami magisterskimi na Wydziale Polonistyki. Ma w swoim dorobku tłumaczenia dzieł m.in. Josepha Conrada (Nagroda „Literatury na Świecie” 2011 za przekład Jądra ciemności), Virginii Woolf czy Seamusa Heaneya. W 2018 roku tom angielskiej poetki Alice Oswald Zapadać w jawę w jej tłumaczeniu był nominowany do Nagrody Europejski Poeta Wolności.

Uroczystość wręczenia Nagrody Europejski Poeta Wolności 2020 odbędzie się 31 sierpnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. 1 września Instytut Kultury Miejskiej, organizator Festiwalu Europejski Poeta Wolności, zaprasza na plenerowe spotkanie z laureatkami Nagrody – Sinéad Morrissey i Magdą Heydel. Szczegółowe informacje o wydarzeniach podane zostaną w pierwszej połowie sierpnia na stronie www.europejskipoeatwolnosci.pl.

Nagrodę stanowi statuetka oraz kwota 100 tys. złotych. Nagrodę za przekład zwycięskiego tomu – statuetka i kwota 20 tys.

Jury tegorocznej edycji Nagrody Europejski Poeta Wolności pracowało w składzie: Krzysztof Czyżewski (przewodniczący), Paweł Huelle, Andrzej Jagodziński (sekretarz), Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda Rottenberg, Beata Stasińska i Olga Tokarczuk.

Dotychczasowymi laureatami i laureatkami Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności byli Uadzimir Arłou (Białoruś) tłumaczony przez Adama Pomorskiego, Durs Grünbein (Niemcy) w przekładzie Andrzeja Kopackiego, Dorta Jagić (Chorwacja) tłumaczona przez Małgorzatę Wierzbicką, Ana Blandiana (Rumunia) w przekładzie Joanny Kornaś-Warwas oraz Linda Vilhjálmsdóttir (Islandia) tłumaczona przez Jacka Godka.

(źródło europejskipoetawolnosci.pl)

Dodaj komentarz